Vlada določila predlog proračuna za 2016 in 2017 – minister dr. Mramor: Gre za prva proračuna, ko lahko malo lažje zadihamo

Vlada RS je na redni seji v nedeljo, 20.9.2015, določila predlog proračuna za leto 2016 in 2017 v skladu z usmeritvami vlade, ki so jih sprejeli na julijski seji. Predloga proračunov za leti 2016 in 2017 zaznamujeta višji načrtovani ravni prihodkov, kar je predvsem posledica porasta domačih davčnih prihodkov. “Gre za prva dva proračuna, ko lahko malo lažje zadihamo,” je dejal finančni minister dr. Mramor. Ministrstva naj bi tako imela veliko več možnosti za dobre politike.

Predloga proračuna v letih 2016 in 2017 predvidevata:

•    za leto 2016 prihodke v višini 8.627,8 mio evrov in odhodke v višini 9.417,1 mio EUR, kar po denarnem toku ustreza višini primanjkljaja 1,98 % BDP;
•    za leto 2017 prihodke v višini 8.705,6 evrov in odhodke v višini 9.423,1 mio EUR, kar po denarnem toku ustreza višini primanjkljaja 1,74 % BDP in je okvirno skladno s programom stabilnosti.

Vlada tako sledi ustavnim določbam in zakonu o fiskalnem pravilu, ki predvideva postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov proračunov države. V okviru predlogov proračunov je vlada odločila, da se prednost pri financiranju v letih 2016 in 2017 nameni za prioritete vlade, ki so usmerjene v področja varnosti ljudi in premoženja, vključno s poplavno varnostjo, zdravja, pravosodja, infrastrukture in izobraževanja.

Glede javnega sektorja, kjer pogajanja še tečejo proračuna predvidevata povečanje obsega bruto plač največ za povečanje produktivnosti v zasebnem sektorju, kot je določeno s socialnim sporazumom. “Ta se bo v zasebnem sektorju v prihodnjih dveh letih po načrtih dvignila za 1,7 odstotka,” je dejal dr. Mramor in dodal, da so v proračunih predvideli “še višjo maso plač, ki bo šla za dodatno zaposlovanje, zlasti mladih”.

Število zaposlenih se je v zadnjih letih zmanjševalo, kar je vplivalo na težave v zaposlovanju mladih in v strukturi zaposlenih, ki je kazala hitro staranje. Sekretarka na ministrstvu Mateja Vraničar je dodatno pojasnila, da se bo višina minimalnega dohodka vrnila na raven 288 evrov, spremenili se bodo pogoji v zvezi z otroškimi dodatki, štipendijami in na nekaterih drugih področjih.

Višja zaposlenost in učinki zakonodaje, ki je uvedla prispevke na študentsko delo, v 2016 in 2017 zagotavljajo večjo vzdržnost pokojninske blagajne, kar se odraža tudi na višini transfera v pokojninsko blagajno. Vlada pa se nagiba tudi k preusmeritvi nepovratnih subvencij v povratne oblike financiranja.

Predloga proračunov za prihodnji dve leti sledita glavnim ciljem ekonomske politike za obdobje 2016-2017, ki temelji na spodbujanju gospodarske rasti, upravljanju podjetij v državni lasti in vzpostavitvi dobrega poslovnega okolja. Vlada je sprejela še predlog zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, novelo zakona o davku na dodano vrednost ter Slovensko strategijo pametne specializacije.

Celotno sporočilo za medije lahko najdete TUKAJ.