Vlada danes predvsem o gospodarskih temah; podpisan stavkovni sporazum vlade s policijskima sindikatoma; imenovan direktor projektnega podjetja za 2. tir

Vlada je na današnji seji imenovala direktorja posebnega projektnega podjetja za drugi železniški tir (2TDK) Žarka Sajiča, in sicer do imenovanja poslovodstva v skladu z aktom o ustanovitvi, vendar največ za dve leti. Sajič ima 30 let delovnih izkušenj, največ na področju upravljanja kapitalskih naložb, vodenju portfeljev, dokapitalizacijah, sanacijah in prestrukturiranju. Ima izkušnje tudi v mednarodni trgovini, trgovski dejavnosti, marketingu, finančni službi in ladjarsko-pomorskem sektorju.

Vlada in policijska sindikata sta danes podpisala stavkovni sporazum, s čimer se prenehajo vse stavkovne aktivnosti, ne pa tudi stavka. Notranja ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar je pojasnila: “Sporazum s policisti letno prinaša dodatnih 10,3 milijona evrov finančnih obremenitev. S tem poravnavamo dolgove iz sporazumov, ki so jih s policisti sklenile prejšnje vlade.” Vladni pogajalski skupini po njeni oceni ni bilo dano izvesti celovite prenove plačnega in kariernega sistema v policiji, so pa odpravili ključne anomalije in izboljšali položaj večine zaposlenih v policiji. Ministrica je pojasnila, da to pomeni, da se bodo plače zaposlenih v policiji v povprečju povišale za 100 evrov bruto mesečno: “Nismo pa mogli pristati na linearno povečanje plač vsem, saj enotni plačni sistem v javnem sektorju še velja, policija pa je še vedno njegov del.”

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je povedal, da s podpisom sporazuma prenehajo stavkovne aktivnosti, ne pa tudi stavka. To bodo zaključili, ko se bodo prepričali, da so danes podpisane zaveze uresničene. Predsednik Sindikata policistov Slovenije Zoran Petrovič pa je dejal, da s sporazumom nihče ne izgublja, pač pa so pridobili vsi.

Vlada se je seznanila tudi z vmesnim poročilom o izvajanju Akcijskega načrta prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016. Ministrstva na bistvenih prioritetnih področjih vlade – gospodarska rast, konsolidacija javnih financ, ukrepi na trgu dela in krepitev zaposlenosti, zdravstveno varstvo – uresničujejo zadane naloge. Z ukrepi (351 KB), ki se izvajajo, želi vlada poskrbeti za zmanjšanje administrativnih ovir za državljane, krepitev konkurenčnosti gospodarstva in pravičnejšo porazdelitev davčnih bremen. Osrednje vodilo vlade ostaja nadaljnje izboljšanje življenjskega standarda ljudi.

Vlada je za en mesec podaljšala tudi  veljavno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero se od 9. aprila ureja le cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo, medtem ko o cenah 100-oktanskega bencina in kurilnega olja odločajo trgovci sami. Ministrstvoma za finance in gospodarstvo je naložila, da do 1. julija pripravita analizo o javno-finančnih učinkih postopne liberalizacije cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Med drugim je vlada sprejela nov odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena. Arboretumu je ta naziv podelila že leta 2000, z novim odlokom pa se uvaja nekaj manjših sprememb parcelacije, ga terminološko usklajuje z zakonom o varstvu kulturne dediščine ter odpravlja nekatere nomotehnične nepravilnosti.

Več lahko preberete TUKAJ