Vlada upoštevala predloge poslancev in vrača dopolnjen predlog proračuna v Državni zbor

Potem ko so poslanci v oktobru opravili obravnavo predloga državnega proračuna za leti 2016 in 2017, je vlada danes sprejela dopolnjen predlog, ki ga mora najpozneje do 2. novembra vrniti v potrditev v DZ. Pri tem je iz rezerv zagotovila dodatna sredstva za financiranje stroškov v zvezi z begunsko krizo.

Vlada je upoštevala določene organizacijske ter projektne spremembe pri proračunskih uporabnikih ter smiselno v danih javnofinančnih razmerah in postavljenih ciljih tudi razpravo, stališča in predloge posameznih delovnih teles DZ.

Z dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2016 so prihodki določeni v višini 8,7 milijarde evrov, odhodki pa v višini 9,5 milijarde evrov. Primanjkljaj se s prvotno načrtovanih 789 milijonov evrov povečuje za 50 milijonov evrov na 839,3 milijona evrov, kar je 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Na račun tega bo prihodnje leto višji tudi pričakovani javnofinančni primanjkljaj, in sicer bo predvidoma znašal 2,3 odstotka BDP. Kljub temu pa se bo proračunski primanjkljaj prihodnje leto skorajda prepolovil.
Zdaj bodo imeli poslanci in poslanske skupine do 11. novembra čas za vlaganje dopolnil k dopolnjenemu predlogu proračuna, do katerih se bodo predvidoma 13. novembra opredelili člani odbora DZ za finance in monetarno politiko, DZ pa bi ga lahko skupaj s spremljajočimi dokumenti potrdil na redni novembrski seji, ki se začne 16. novembra.