VIDEO: Klub SMC o enakopravnosti na področju zakonskih zvez

V petek, 13. februarja, je v Ljubljani potekalo prvo omizje v okviru novoustanovljenega Kluba SMC, ki bo iskal odgovore na izzive s področja človekovih pravic in svoboščin. Omizja z naslovom »Enakopravnost v zakonski zvezi – samo še korak« so se udeležili predsednik DZ dr. Milan Brglez, predstavnik iz društva informacijski center Legebitra, sociolog Miha Lobnik, Nataša Sukič iz društva Škuc in dr. Matej Tašner Vatovec, poslanec Združene levice, ki je predlagateljica novele. Ustavnopravni vidik procesa sprejemanja novele je orisal nekdanji ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič, stališče pristojnega ministrstva oziroma vlade pa državna sekretarka Martina Vuk. Izkušnje držav, ki že imajo takšno ali podobno pravno ureditev, kakršna je v postopku sprejemanja v državnem zboru, je predstavila podpredsednica skupine evropskih liberalcev ALDE Lousewies van der Laan. V občinstvu je bila tudi evropska komisarka mag. Violeta Bulc, ki je prizadevanja za konkretno zakonodajno izpeljavo ustavnih in splošno sprejetih človekovih pravic in svoboščin, podprla v kontekstu skupne evropske zavezanosti tem pravicam.

Dr. Brglez je poudaril, da stranka SMC pri podpori noveli sledi določbam, zapisanim v ustavi RS. Izhodišče omizja je bilo, kakšne ovire so še lahko na poti do dokončne ureditve položaja istospolnih partnerskih skupnosti, potem ko so poslanci 10. februarja na pristojnem odboru podprli novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in odprli pot za obravnavo na plenarnem zasedanju DZ v začetku marca. SMC bo tudi v primeru morebitnega ustavnega spora na strani tistih, ki bodo zagovarjali, da novela ni ustavno sporna, je napovedal dr. Brglez.

Z novelo ZZDR se izenačujejo pravne, ekonomske in socialne pravice za istospolne pare. Novela po mnenju poslancev SMC ustrezno ureja položaj skupnosti dveh oseb istega spola, ki to skupnost konstituirata s sklenitvijo zakonske zveze ali izven zakonske skupnosti in jima na ta način omogoča medsebojne pravice in dolžnosti. Novela zakona ureja zakonsko zvezo dveh oseb in njunih medsebojnih pravic in obveznosti, nikakor pa ne daje posebnih pravic, ki bi izhajale iz spolne usmerjenosti. Tako ne daje niti pravice do posvojitve otrok. Zakonci namreč nimajo pravice do posvojitve, ampak imajo samo možnost, da kandidirajo. Za istospolne zakonce in izven zakonske partnerje sprejem novele celo zaostruje pogoje za posvojitev, saj bi po sprejemu novele morala otroka posvojiti oba zakonca, medtem ko po obstoječi ureditvi lahko to stori vsaka polnoletna oseba sama. Istospolni par bi sicer imel možnost, v primeru, da bi želel posvojiti otroka, da kandidira in izpolniti vrsto pogojev. Glede na to pa, da je eden izmed pogojev tudi primernost okoliščin za otroka, bodo pristojni centri za socialno delo od primera do primera ocenjevali, kakšna skupnost je v posameznem primeru najbolj primerna za otroka in kakšna je v njegovo največjo korist. V Sloveniji čaka v vrsti za kandidiranje za posvojitev otroka 572 parov (sredina leta 2014), na leto je okrog 40 posvojitev. Pot do morebitne prve posvojitve za istospolne pare v Sloveniji je zato še zelo dolga.

Z novelo zakona bi uredili socialne in ekonomske pravice, kar je Ustavno sodišče že dvakrat naložilo zakonodajalcu, zato tudi hitri postopek sprejemanja.

 

Citati iz razprave:

Dr: Milan Brglez: »Stališče SMC se je kar nekaj časa oblikovalo. Bilo je nekaj razprave. Tudi v poslanski skupini so ljudje, ki mislijo drugače. Vendar to ne vpliva na to, da poslanska skupina ne bi pritisnila na gumb v pravem trenutku.«
Lousewies van der Laan: »So šle stvari narobe, ko smo ukinili smrtno kazen?«
Martina Vuk: »Končno smo dosegli to, kar smo hoteli doseči po stopnicah.«
Dr. Ciril Ribičič: »Rojstvo te novele ne bo odmevalo samo do Črne Gore, ampak do Nizozemske.«
Dr. Milan Brglez: »Stališče SMC je, da je vztrajanje pri pravni državi vedno vztrajanje pri človekovih pravicah. Če bo ustavni spor, bomo na strani tistih, ki bodo trdili, da novela ni ustavno sporna.«
Dr. Matej Vatovec: »Ravno taka ustavna presoja bi bila protiustavna.«
Dr. Ciril Ribičič: »Spreminja se pogled v javnosti. Kar je danes mogoče, pred štirimi, petimi leti ni bilo mogoče. Mislili smo, da bodo dolga obdobja majhnih korakov. To, kar je dozorelo v politiki, je dozorelo tudi širše med ljudmi.«
Miha Lobnik: »Zelo dobro je danes slišati to v Sloveniji in zelo dobro je to slišati s strani razširjene parlamentarne večine.«
Dr. Matej Vatovec: »Ustavno sodišče je ugotovilo, da istospolne in raznospolne skupnosti niso različne, gre za vzajemnost in skrb drug za drugega.«
Nataša Sukič: »Bistvena je odprava vsakršne diskriminacije na ravni vsakodnevnega življenja. Pri nasprotnikih zakona gre za simbolno dejanje.«
Mag. Violeta Bulc: »Za takšne korake se odločajo pogumne družbe, pogumni narodi. Držim pesti, da Slovenija stopi na stran teh držav.«
Miha Lobnik: »Noben zakon ne bo nikomur prinesel pravice do otroka.«
Dr. Brglez: »Posvojitve je treba gledati s stališča otrokovih pravic. To niso tiste pravice, o katerih se zdaj pogovarjamo.«
Miha Lobnik: »Ljudje so ne glede na svojo spolno usmerjenost sposobni biti dobri starši in tudi so.«
Dr. Matej Vatovec: »Če gremo v izenačevanje vseh prebivalcev pred zakonom, moramo do konca.«

 

Povezava na okroglo mizo o enakopravnosti v zakonski zvezi, na kateri so veleposlaniki treh držav, ki so že uzakonile enakopravnost zakonskih zvez istospolnih parov, Nizozemske, Francije in Velike Britanije, predstavili izkušnje pri prizadevanjih za izenačitev in kako na vsakdanje življenje vpliva sprejem zakona.

Prav tako vabljeni k ogledu oddaje Razprava na TV Slovenija o izenačitvi pravic istospolnih parov, kjer je bila gostja tudi poslanka SMC Janja Sluga.