Verbič: Slovenija mora imeti pripravljene ukrepe za primer novega migrantskega vala

”Republika Slovenija je vedno podpirala in aktivno sodelovala pri iskanju skupnih rešitev na ravni EU. Toda dokler pravih rešitev v zvezi z migrantsko problematiko ne bo, imamo kot država suvereno pravico in dolžnost, da sprejmemo vse ukrepe, ki omogočajo javni red, varnost in nemoteno delovanje države. Tudi v primeru množičnih migracij ali nesorazmernega pritiska na azilni sistem,” je na današnji seji Državnega zbora dejal poslanec mag. Dušan Verbič. Dodal je, da ”novela Zakona o tujcih predstavlja nacionalni ukrep za upravljanje množičnih migracij.”

Poslanec je glede danes sprejete novele pojasnil, da gre za ukrep, ki bi bil uveden le v primeru, če bi bila ogrožena javni red in notranja varnost. ”Z ukrepanjem ne moremo čakati tako dolgo, da bi bil ogrožen obstoj države, saj v tem primeru ne bi mogli zagotavljati človekovih pravic, vključno s pravico do pribežališča, ne državljanom in ne migrantom,” je bil jasen poslanec.

Verbič je izpostavil tudi, da novela zakona o tujcih ne razveljavlja človekovih pravic ali uvaja izrednega stanja. ”Gre za omejitev pravice do pribežališča v mejah ustave in mednarodnih pravnih aktov. Republika Slovenija bo še vedno sprejemala določene ranljive skupine, hkrati pa bo zagotavljala vse pravice tistim, ki imajo v Sloveniji že priznano mednarodno zaščito ali so pred uvedbo ukrepa zanjo zaprosili,” je dejal.

FOTO vir DZ/ Barbara Žejavac