Večja zaščita najranljivejših v postopkih izvršbe

Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so na seji soglasno podprli predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki smo jo pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Ta prinaša večjo zaščito najranljivejših, med drugim pri zasegu doma in odvzemu otrok, iz postopka izvršbe pa se izloča tudi hišne živali.

Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so na seji soglasno podprli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M), ki smo ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Ta prinaša večjo zaščito najranljivejših, med drugim pri zasegu doma – kjer bo sodnikom omogočeno, da najdejo pravično ravnovesje med interesi upnika in dolžnika – in odvzemu otrok – ki ga je treba izvesti humano in z največjo mero občutljivosti, zato predlagamo odložitev ali prekinitev takšnega postopka -, iz postopka izvršbe pa se izloča tudi hišne živali – ki ne morejo biti predmet rubeža in prisilne prodaje, saj je treba upoštevati čustveno navezanost dolžnika do živali in tudi obratno.

Med drugim novela zagotavlja prav tako varstvo potrošnikov v primeru sklenjen pogodbe v obliki notarskega zapisa kot izvršilnega naslova. Ureja pa še druga področja, kot na primer širše možnosti za intervencijo Vrhovnega sodišča RS za poenotenje in razvoj sodne prakse tudi na izvršilnem področju in uvedba novih disciplinskih kršitev za večjo samostojnost delovanja izvršiteljev in preprečitev nedovoljenih praks.

Predlagane spremembe tako varujejo najšibkejše, hkrati pa omogočajo dovolj vzvodov za učinkovito izvršbo. Rešitve so v skladu in sledijo odločbam Ustavnega sodišča RS in tudi zelo pomembni nedavni določbi Sodišča EU, ko gre za doseganje učinkovitega varstva potrošnika in implementacijo Direktive o varstvu potrošnikov. Prav tako nove rešitve omogočajo tem ranljivim skupinam celostno pomoč, in sicer, da sodišče posameznike v stiski seznani z njihovimi možnostmi oziroma, da seznani pristojne institucije, da priskočijo na pomoč.

Predlog novele bodo v državnem zboru predvidoma obravnavali na seji v začetku marca.