Poslanka Vervega: Država naj več pozornosti posveča nadarjenim šolarjem in dijakom

Poslanka Vesna Vervega je na julijskem plenarnem zasedanju Državnega zbora ministrici dr. Maji Makovec Brenčič postavila poslansko vprašanje o skrbi države za nadpovprečno nadarjene šolarje in dijake. Izpostavila je, da gre za enega izmed pomembnih izzivov izobraževalnega sektorja, saj se tudi v mednarodnem prostoru viša skrb za te izjemne otroke in mladostnike. Opozorila je, da tega področja kot družba ne smemo zanemarjati. Poslanko Vervega je zanimalo, ali namerava ministrstvo prenoviti koncept za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, ki ga je davnega leta 1999 sprejel strokovni svet RS za splošno izobraževanje, saj morda koncept ne ustreza več aktualnim potrebam. Dodatno jo je zanimalo, katere ukrepe v zvezi s spoddbujanjem dela z nadarjenimi učenci in mladostniki na sistemski ravni zasledujejo na ministrstvu ter kako bi k temu lahko prispevala inovativna učna okolja.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je poslanki pritrdila, da gre za gotovo za eno od bolj aktualnih in pomembnih vprašanj, s katerimi se srečujejo ne le na področju izobraževanja, ampak tudi širše v družbi. V tem mandatu so na ministrstvu, ki ga vodi, temu področju posvetili že veliko pozornosti, je poslanki zagotovila ministrica.

Ministrica dr. Makovec Brenčič je povedala, da je bila na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije v preteklem letu imenovana delovna skupina za pripravo posodobitve koncepta za odkrivanje in delo z nadarjenimi. Delovna skupina že pripravlja predloge in ta koncept bo jeseni tudi predlagan v sprejem strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, z namenom, da se posodobi koncept iz leta 1999, je pojasnila ministrica in dodala, da gre za delovno skupino, ki so jo sestavili tako svetovalci Zavoda Republike Slovenije za šolstvo kot visokošolski strokovnjaki s tega področja.

Ministrica je spomnila, da se tudi posamezne šole, ravnatelji kot seveda tudi drugi strokovnjaki že aktivno ukvarjajo s tem področjem; tudi iz razloga spremenjenih razmer delovanja v družbi in predvsem kot spremenjenih konceptov odkrivanja ne le na strokovni, ampak tudi na dejanski izvedbeni ravni in dela z nadarjenimi.

Ministrica dr. Makovec Brenčič: Bistvena novost oziroma smer razvoja je, da predlog koncepta za delo z nadarjenimi vsebuje tako prepoznavanje kot odkrivanje nadarjenih, predvsem pa modele podpore znotraj rednega pouka nadarjenim ter na obogatitveni programi oziroma aktivnosti, ki identificirajo in tudi v naprej usmerjajo nadarjene v njihov kulikularni in sicer seveda karierni razvoj.

Ministrica je dodala, da se znotraj šolanja razmišlja predvsem o personalizaciji učenja ter o načinih in metodah dela z nadarjenimi. Gre za širše razmišljanje, ki pa seveda bo moralo imeti potem tudi ustrezno udejanjenje, opozarja dr. Makovec Brenčič.

Ministrica dr. Makovec Brenčič je omenila še zanimiv projekt ministrstva, ki je dal tudi podlage za ta konceptualni razmislek, to je projekt Znanje za prihodnost, ki so ga izvajali do leta 2014. Ministrica je povedala, da je bil to krasen primer sodelovanja trinajstih srednjih šol, inštitutov in raziskovalcev, ki so preučevali, kako se spodbuja raziskovanje, znanstveno delo motiviranih dijakov in hkrati seveda tudi odkriva njihove nadarjenosti in talente.

Ministrica dr. Makovec Brenčič: tista prava sistemska rešitev je v gradnji podpornih okolij. Pospešeno pripravljamo ukrep koncepta inovativnih učnih okolij, zagotovitev vrste financiranja znotraj kohezijskih virov in pa predvsem gradnja t.i. mreže regionalnih točk, ki naj delujejo kot podporna enota.

Poslanka Vervega je spomnila še na primere dobrih praks v tujini, kjer so se za odlične izkazali raziskovalni centri, ki so namenjeni nadarjenim učencem ter dijakom in se primarno osredotočajo na vključevanje mladih v raziskovalno delo. Predlagala je, da se Republika Slovenija zgleduje po takih primerih, saj bi bil takšen center bodlična priložnost za zgodnje povezovanje izobraževalnega sistema z znanostjo na eni strani in seveda gospodarstvom na drugi strani.