Več pooblastil delovnim inšpektorjem in hitrejša aktivacija brezposelnih

Poslanci so v okviru redne seje Državnega zbora potrdili dve od treh novel iz paketa delovnopravne zakonodaje, ki jih je v okviru socialnega dialoga začela naša vlada, in sicer novelo Zakona o inšpekciji dela, ki daje več pooblastil delovnim inšpektorjem ob ugotovitvi kršitev delovnopravne zakonodaje in novelo Zakona o urejanju trga dela, katere glavni namen je aktivacija brezposelnih oseb.

Novela Zakona o urejanju trga dela predvideva ukrepe, ki so v prvi vrsti odziv na trenutno stanje na trgu dela, torej na gospodarsko rast, katere posledica je tudi večja zaposlenost in na demografsko situacijo, katere posledica je pomanjkanje delovne sile. Ključne spremembe za čim hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb so prijava delavca v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka, zaostruje se sankcija v primeru neupoštevanja tega določila, uvaja se spodbuda za nižje in srednje izobražene ter postopno sankcioniranje kršitev obveznosti. Spremembe zakona se tako nanašajo na delavce, katerim teče odpovedni rok, na osebe z nizko stopnjo izobrazbe in na osebe, ki kršijo obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve.

Na drugi strani kršenje delovnopravne zakonodaje delavce in delodajalce postavlja v neenakopraven položaj, v večini primerov na škodo delavcev. Zato so sprejete spremembe zakona o inšpekciji dela, ki dajejo več pooblastil delovnim inšpektorjem, ključnega pomena pri ugotavljanju prikritih delovnih razmerij, ki so v porastu.