Vlada predlaga, da se odpravi uklonilni zapor in izvršba na nepremičnine za prekrškarje

Vlada je določila predlog novele zakona o prekrških, ki predlaga, da se globa, ki ne bo plačana v roku, poravna na različne načine. Prvi bo izterjava, možno bo tudi obročno odplačilo, ali delo v splošno korist in nadomestni zapor.  Prvi pogoj je, da bo morala biti globa večja od tisoč evrov. Država bo poskušala ta znesek izterjati tudi z izvršbo, a ta bo možna samo na denar in premičnine, ne pa tudi na nepremičnine. Če Furs in Center za socialno delo potrdita, da ni možno nič vzeti, lahko sledi družbenokoristno delo. Šele potem, če prekrškar ne pristane niti na to, sledi nadomestni zapor, s katerim bo lahko prekrškar “poravnal” svojo globo.

Pogoj je tudi, da ima prekrškar vsaj 1.000 evrov skupnega dolga iz naslova večjih prekrškov, za katere globe znašajo nad 300 evrov. Zapor za manjše prekrške do 300 evrov bo možen le, če bo znesek tisoč evrov dosegel seštevek najmanj desetih neplačanih in neizterljivih glob. Sodišče bo za vsak dan zapora določilo 100 evrov največ 90 dni.

Glavna sprememba današnje ureditve torej je, da bo tokrat dolžnik z nadomestnim zaporom odslužil dolg, medtem ko je pri uklonilnem zaporu tudi po prestani kazni globa še vedno obstajala. Predlagane rešitve so namenjene pravičnejšemu obravnavanju prekrškov in kršiteljev. Z njimi naj bi med drugim zagotovili pogoje za izvršitev neplačanih glob pri kršiteljih, ki so se doslej plačilu globe izognili kljub plačilni zmožnostim.