Vlada dr. Mira Cerarja namenja dodatnih 27 milijonov evrov za trajno zaposlovanje mladih

Vlada dr. Mira Cerarja izpolnjuje svoje zaveze mladim in namenja dodatna sredstva za spodbujanje njihove zaposljivosti. Danes je Služba Vlade za razvoj in kohezijo naznanila sodelovanje Slovenije pri programu »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih«, ki za spodbujanje zaposlovanja mladih namenja skoraj 27,7 milijona evrov.

Sredstva bodo namenjena krepitvi vključevanja brezposelnih mladih do vključno 29 leta na trg dela, v čim krajšem času po vstopu v evidenco brezposelnih oseb. Ključni vladni cilji so izboljšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje njihove brezposelnosti. S tem programom se bo dodatno mladim olajšal prehod v zaposlitev oz. bodo bolj usposobljeni za nastop na trgu dela, hkrati pa bodo dobili pomoč pri iskanju primernega delodajalca, ki se bo s pomočjo subvencije lažje odločil za zaposlitev novega sodelavca za nedoločen čas. Izvedene aktivnosti bodo tako vplivale na nadaljnji osebni in karierni razvoj mladih ter posledično na zmanjšanje rizika trajne brezposelnosti.