Vajeništvo je ukrep za mlade in mladi so prioriteta SMC

Poslanska skupina SMC od začetka enotno podpira Predlog zakona o vajeništvu, saj vajeništvo predstavlja del strategije v boju proti brezposelnosti mladih. Prednosti tega sistema potrjujejo tudi pozitivne praske v tujini, kjer je v državah z urejenim vajeniškim sistemom brezposelnost mladih nižja. Ne le pomemben ukrep za mlade, vajeništvo za poslance SMC predstavlja tudi pomemben ukrep za dolgoročni razvoj gospodarstva, saj pomeni večjo mero usklajenosti izobraževanja z njihovimi potrebami in ustreznejšo obliko zaposlovanja za mlade.

Poslanec Ivan Škodnik, ki je v vlogi ravnatelja že v preteklosti sistem vajeništva spoznal v praksi, je ob obravnavi zakona izpostavil, da se bodo mladi lahko po preteku vajeniškega izobraževanja pri delodajalcu, pri katerem so opravljali delo, tudi zaposlili. Poslanec je poudaril tudi pomembnost zaščite vajenca v vajeniškem razmerju ter potrebo po pedagoško-andragoški izobrazbi mentorjev. ”Mentorji imajo bogato strokovno znanje, vendar pa je pomembno, da bodo to znanje znali prenesti na svoje vajence, da bodo po poteku izobraževanja čim bolj usposobljeni za delo,” je pojasnil poslanec.

”Vajeništvo poslanci SMC enotno prepoznavamo tudi kot pomemben ukrep na področju dolgoročnega razvoja gospodarstva”, je v razpravi izpostavil poslanec Saša Tabaković ter spomnil, da z uvajanjem vajeništva povezujemo izobraževalni sistem s potrebami gospodarstva ter lažji prehod mladih na trg dela. Z zakonom se v vajeniškem razmerju ščititi tako delodajalce kot vajence, ki bodo imeli plačane zavarovalne prispevke, vajeniško nagrado, potne stroške, malico, pogodbo bodo lahko prekinili brez odpovednega roka, vajeniška nagrada pa ne bo vplivala na morebitne socialne transfere družine iz katere bo prihajal in podobno, je tudi pojasnil Tabaković in dodal, da je ”vajeništvo tisto, kar mladi danes potrebujejo.”

Lažji prehod mladih na trg dela, predvsem pri deficitarnih poklicih, ki jih na trgu dela primanjkuje, je kot osnovni cilj predloga zakona ocenila poslanka Vesna Vervega in v razpravi izpostavila uspešna SMC prizadevanja za mlade, saj je ”skoraj 50.000 mladih brezposelnih starih do 29 let v času mandata te vlade dobilo zaposlitev, z jamstvom za mlade med leti 2016 in 2020 pa je naša vlada namenila 300 milijonov evrov”, je poudarila poslanka. ”Zakon, ki uvaja vajeniški sistem torej predstavlja še enega od SMC ukrepov, s katerim želimo vplivati na znižanje brezposelnosti mladih tudi v bodoče,” je še dejala.

Poslanec Igor Zorčič se je v razpravi odzval na očitke, ki se nanašajo na možnost brezposelnih, da se izobražujejo po sistemu vajeništva: ”Podpiram določbe zakona, ki se nanašajo tudi na brezposelne, na njihovo možnost opravljanja vajeništva. Tega ne vidim kot del aktivne politike zaposlovanja v tem smislu, da bi se skozi vajeništvo opravljalo delo, ki ga je sicer dolžno opravljati Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.” Po njegovem mnenju gre pri tem le za možnost, da se bo brezposelnim, tako mladim kot tudi starejšim, omogočil izobraževanje po sistemu vajeništva, če bodo delodajalci to potrebovali. ”Tako bodo lahko vajenci po končanem izobraževanju samostojno stopili na trg dela in si s prekvalifikacijo povečali možnosti za sklenitev delovnega razmerja,” je dejal Zorčič.

Tudi poslanec dr. Dragan Matić je v svoji razpravi izrazil zadovoljstvo, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kljub številnim različnim interesom pripravilo Predlog zakona o vajeništvu: ”Pohvalno je, da je zakon utemeljen na dialogu vseh deležnikov, da so pri tem upoštevane zbornice v primernem obsegu.” Poudaril je, da poskušamo z danes obravnavanim zakonom mladim ponuditi alternativo in tako ne bodo odhajali v tujino. ”Pri delodajalcih bodo imeli prek sistema vajeništva neko dodatno možnost za zaposlitev,” je poudaril. Kot je dodal, ”je Predlog zakona o vajeništvu razumno zastavljen prek pilotnega projekta. Seveda pa dopuščamo tudi možnost , da bo zakon v prihodnosti popravljen, ravno na podlagi izkušenj, ki jih bo prinesel pilotni projekt. Vse potencialno izkazane negativne izkušnje bodo tako kasneje popravljene in sistem vajeništva bo postal še boljši. ”