Vabilo na posvet “Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost”

V ponedeljek, 1. junija bo od  9:00 do 16:30 v  Poligonu (Tobačna ulica 5, Ljubljana) potekal posvet “Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost”. Organizirajo ga Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Kabinetom predsednika vlade, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Skupnostjo občin Slovenije ter v partnerstvu z drugimi ministrstvi, Slovenskim forumom socialnega podjetništva, podjetji, združenji, mrežami in pobudami na področju trajnostnega razvoja. Na posvetu bo prisoten tudi predsednik vlade dr. Cerar in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek ter ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Posvet bo uvod v serijo dogodkov nove pobude Evropskega tedna trajnostnega razvoja (ETTR oz. ESDW – European Sustainable Development Week). S posvetom in spremljajočimi dogodki želijo organizatorji v Sloveniji povečati po eni strani zavedanje o ciljih in procesih trajnostnega razvoja, po drugi pa o izjemnih potencialih Slovenije za doseganje teh ciljev, vključno z dobrimi praksami, ter možnostih in pričakovanih pozitivnih učinkih premišljenega povezovanja teh potencialov.

Znanja, posredovana v okviru teh dogodkov, bodo uporabna za celostno načrtovanje in upravljanje razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Slovenija ima odlične potenciale za trajnostni razvoj, ki bi jih s pametno integracijo v smislu krepitve okoljskega, družbenega in gospodarskega kapitala, izhajajoč iz temeljnih vrednot družbene odgovornosti in gradeč na bogati slovenski in kulturni dediščini, ter z učinkovito implementacijo lahko izkoristili za nov razvojni preboj. Pomembna stebra za krepitev in realizacijo potencialov za trajnostni razvoj predstavljata pobuda za vzpostavitev Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo ter vladni Strateški projekt spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva, kreativnih industrij in ekonomske demokracije.

Spodbude za spremembo razvojne paradigme v letu 2015 še dodatno prihajajo s strani dveh pomembnih globalnih gibanj:

– na septembrskem Vrhu Organizacije Združenih narodov bo sklenjen medvladni proces o univerzalni »agendi po letu 2015« z globalnimi cilji trajnostnega razvoja, ki združuje prizadevanja za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj,
– svetovni voditelji na decembrskem Podnebnem vrhu v Parizu sprejemajo zavezujoči sporazum o podnebnih spremembah.

Ministrstvo in okolje in prostor se s temi dogodki vključuje tudi v program Evropskega leta za razvoj 2015 (ELR), ki poteka pod okriljem Ministrstva za zunanje zadeve pod sloganom “Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost”.

Ciljne skupine so državna in javna uprava, lokalne skupnosti, podjetja, regionalne institucije in gospodarska združenja, strokovna javnost, NVO, predstavniki različnih vej oblasti, drugi deležniki na področju trajnostnega razvoja in širša javnost.

Na posvetu bo glavni poudarek na predstavitvi dobrih praks trajnostnih podjetij (kot je Domel, Železniki) in skupnosti (kot je Srce Slovenije) ter na razmisleku (tudi v okviru popoldanske akcijske kavarne) o uporabi teh zgledov in izkušenj pri razvoju uspešnih primerov trajnostnega delovanja v drugih okoljih. Poleg predstavnikov dobrih praks bodo sodelovali visoki predstavniki vlade in strokovnjaki za integralno načrtovanje za trajnostni razvoj.
Udeležba na posvetu je brezplačna.
Prijava je možna na tej povezavi še danes (29.maj) do 16. ure oz. do zapolnitve mest.
Dodatne informacije: darja.piciga(at)gov.si

Okvirni program najdete TUKAJ.