V Stranki modernega centra smo ZA javni lekarniški sistem

V Stranki modernega centra smo ZA javni lekarniški sistem, ZA neodvisnost farmacevtov in ZA razvoj lekarniške dejavnosti. Prepričani smo, da dobička lastnih dobaviteljev, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti ali javni lekarniški zavodi, ne moremo kar prepustiti zasebnikom in tujim multinacionalkam.

S sprejetjem novele Zakona o lekarniški dejavnosti, se na slovenskem trgu dobave zdravil ohranja vsaj minimalna konkurenca med domačimi in tujimi dobavitelji zdravil. Slednji so sicer slovenske pravne osebe, vendar  v tuji lasti. Zato je pomembno, da vemo komu gre dobiček, ki ga ustvarijo dobavitelji zdravil. Dobički lastnih dobaviteljev zdravil bi ob nespremenjenem lastništvu tudi od 1. januarja dalje ostajali še vedno na razpolago javnemu lekarniškemu zavodu za njegov nadaljnji razvoj in še boljše izobraževanje zaposlenih v lekarnah. Nismo si mogli dovoliti, da bi bili za oskrbo z zdravili in pripomočki za lajšanje bolečin v celoti odvisni zgolj od tujih dobaviteljev. Smo proti temu, da bi tuji kapital prevladal nad javnim interesom.
Z zakonom se odpravlja prepoved ustanavljanja lastnih dobaviteljev s strani javnih lekarniških zavodov in samoupravnih lokalnih skupnosti. Tako smo želeli doseči cilj, da bi se v prihodnje še vedno zagotavljala kontinuirana in stabilna oskrba prebivalstva z zdravili, ki bo dostopna prav vsem prebivalcem Slovenije.