V SMC za državnega svetnika predlagamo gospodarstvenika Milana Lukiča

Devet občin v tretji volilni enoti bo 18. junija volilo nadomestnega člana državnega sveta. Gre za svetniško mesto, ki je ostalo prazno po prenehanju mandata Franca Kanglerja, ki je postal državni sekretar na notranjem ministrstvu.

SMC v boj pošilja izkušenega kandidata Milana Lukića, ki je že opravljal funkcijo državnega svetnika. Lukić je prokurist uspešnega podjetja Lumar, čigar ustanovitelj je postal že pred skoraj tremi desetletji. V preteklosti pa je bil  član uprave Palome v Sladkem vrhu, član uprave nekdanjega velikega sistema SOZD Tima v Mariboru in generalni direktor podjetja Marles hiše iz Maribora. Šest let je bil predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, trenutno pa je podpredsednik Štajerske gospodarske zbornice in član skupščine Gospodarske zbornice Slovenije.