V SMC smo za vrnitev in ohranitev javnega zdravstva, enako dostopnega vsem državljanom

Vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer je dejala, da poslanska skupina SMC interpelacijo ministrice za zdravje prvenstveno vidi kot priložnost, da “našim državljanom, še prav posebej pa bolnikom, strokovnemu, vestnemu in predanemu zdravstvenemu ter farmacevtskemu osebju sporočimo, da je edina pot odziva na opisane razmere skrb za pošteno, kvalitetno javno zdravstvo”. Poudarila je, da je zdravstvena politika, pod katero se podpiše SMC jasna: “Zdravi državljani so naša odgovornost, so javni interes, ki ga v enaki meri na enak način lahko omogoča in nudi samo kakovostno, učinkovito in moderno javno zdravstvo. Naši glasovi podpore ministrici pomenijo podporo za kakovostno zdravstveno oskrbo, skrb za bolnike, skrb za lekarniško in zdravstveno osebje in skrb za prihodnost vseh nas.”

Dr. Kustec Lipicer je poudarila, da se zavedamo, da pot do boljšega zdravstvenega sistema ne bo lahka in brez ovir, “saj je bila tlakovana napačno”.  Navedla je spremembe, ki so se že začele s projektom eZdravje, novimi urgentnimi centri, s finančnimi sredstvi za krajšanje čakalnih dob, z uvedbo registra čakalnih dob, s pripravo zakonskih sprememb. Dr. Kustec Lipicer je spomnila, da se pod okriljem ministrstva za zdravje intenzivno pripravlja povsem nov zakon o dolgotrajni oskrbi, izvajajo se številni drugi pilotni projekti. “V naši poslanski skupini bomo vedno podpirali take spremembe, ki imajo en sam cilj: “Vrnitev in ohranitev javnega zdravstva, enako dostopnega vsem državljanom.”

Nadaljevala je, da v zdravi družbi ljudje lažje ustvarjamo, ne glede na našo starost, spol, izobrazbo: “In dolžnost SMC na današnji interpelacijski seji je, da branimo pravice bolnih, pravice zaposlenih, ki so jim bile odvzete tudi in predvsem zaradi poskusov zlorab, manipulacij, okoriščanj, pa tudi nevestnega in neodgovornega ravnanja nekaterih zdravniških, proizvajalskih, trgovskih, pa tudi političnih elit. Nobena interpelacija, nobena stavka ali blokada dela, le iskanje najboljših možnih politik in rešitev za bolne in zdravstvene pomoči potrebne je za SMC tisto, kar šteje.”

Vodja PS SMC je poudarila, da se je na mnogih področjih zastavljena zdravstvena politika te vlade izkazala za pravilno: “Velikokrat se je izkazalo, da so za velike dosežke potrebne le majhne spremembe. Tisti, ki so se znali okoristiti od obstoječega stanja v javnem zdravstvenem sistemu morajo biti razkriti in s strani odgovornih organov ustrezno sankcionirani, naša temeljna naloga pa je, da s skupnim političnim sodelovanjem najdemo rešitve za zdravo javno zdravstvo, ki ga potrebujemo vsi – tako bolniki, kot zaposleni v zdravstveni dejavnosti.”

V predstavitvi stališča poslanske skupine SMC je vodja spomnila tudi na to, da se slovenska družba naglo stara, in da se razmerja med generacijami vidno spreminjajo, starejšega prebivalstva je iz leta v leto več. V zadnjih 25 letih se je v naši državi močno povišala pričakovana življenjska doba. Od leta 1991 in do leta 2014 se je slednja pri moških zvišala za več kot 8 let in pri ženskah za več kot 6 let.  Lansko leto je bil vsak peti prebivalec starejši od 65 let, tistih, ki so praznovali abrahama pa je več kot 40 %.

V Sloveniji je leta 2014 za bolnike skrbelo 5.760 zdravnikov in 5.135 medicinskih sester, oz. za okoli 1 % več kot leto pred tem. Izdanih je bilo več kot 17 milijonov receptov, oz. več kot 8 na prebivalca. Več kot 40 % smrti je imelo vzrok v boleznih obtočil, veliko v srčnem infarktu in možganski kapi. Skozi čas opazno raste začasna odsotnost z dela zaradi duševnih in vedenjskih motenj – bolezenskih stanj današnjega časa, ki so npr. pogostejša kot odsotnosti zaradi nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja.

“Starajoča se družba, tisti del, ki ima poleg najmlajših ter seveda bolnikov v prvi vrsti vedno večje potrebe po učinkovitem zdravstvenem varstvu in zaščiti ter kvalitetni dolgotrajni oskrbi, zdravilih in drugih lekarniških storitvah, predstavlja večji del naše družbe. Živimo dlje, ampak, a nam zdravstveni sistem omogoča dostojno in zdravo staranje? se je spraševala dr. Kustec Lipicer.

“Ocena stanja slovenskega zdravstvenega sistema ni tako negativna kot se jo skuša prikazati v klipingu predlagateljev. Na primarni ravni imamo na primer najboljši sistem med vsemi sosednjimi državami, tudi Avstrijo. Res pa je, da je potreben sprememb, potreben prilagoditev na demografske razmere in dejstvo je, da so pozitivne spremembe edina sprejemljiva pot. Na to nas opozarja tudi OECD, kjer nam sporočajo, da naš sistem zdravstva ni vzdržen in da kliče po spremembah na praktično vseh področjih, od ponudbe storitev v zdravstvu, do sistemov financiranja in zdravstvenega zavarovanja, ki so vsi zastareli in jih je čas, ko so bili v takšni obliki potrebni, prerastel,” je dejala vodja PS SMC.

Spomnila je tudi, da se je zadnjih 15 let bolnim postopoma, a opazno krčilo pravice. Vedno več zdravil se je znašlo na seznamu plačljivih, za zavarovalne pravice je bilo potrebno doplačevati, povečevale so se čakalne dobe: “Naša zaveza je, da se te pravice uredijo, da se v njih vrne temeljna pravičnost in enakost – ne glede na premoženjski status, ne glede na veze in poznanstva. Odgovornost javnega zdravstva je, da te temeljne pravice vrne ljudem, ker vam pripadajo.”

Poslanec dr. Mitja Horvat se je dotaknil vprašanja odgovornosti, in da slednjo za stanje v zdravstvu nosijo vsi :”Toliko nakopičenih vprašanj in izzivov je nemogoče rešiti v dveh letih. Kdor to misli, se moti. Najlažje je najti nekega krivca in ga očrniti. Ministrica želi spremembe, jih ponudi, nato pa doživi medijski pogrom in interpelacijo. S spermembami trči v samo bistvo problema.” Poslanec je dejal tudi, da je ministrica za zdravje na strani ljudi in si trudi ustvariti pogoje, da bodo ljudje imeli dostop do učinkovitega, solidarnega in kakovostnega javnega zdravstva. Govoril je tudi o podjetništvu v zdravstvu in potrebnem pogovoru in dogovoru med člani zdravniške zbornice, kako se bodo soočili s tem vprašanjem.

Poslanec Jani Möderndorfer je govoril o čakalnih vrstah in pojasnil, da povečevanje sredstev ne bo rešilo vseh težav, in da je potrebna tudi organizacija dela javnih zavodov. Izpostavil je tudi en pomemben problem, in sicer podatke o čakalnih vrstah, ki niso verodostojni: ” Verodostojne podatke bomo lahko imeli takrat, ko bomo imeli prečiščene podatke. Prvi rezultati pilotnih projektov kažejo, da v čakalnih vrstah stojijo ljudje, ki so nepravilno napoteni, se podvajajo, ali pa sploh ne potrebujejo več zdravstvene storitve. Potrebujemo realno sliko, samo denar ni dovolj.” Poslanec je dejal, da gre za prvo ministrico, ki se je celovito lotila zmanjšanja čakalnih vrst. Omenil je še leto 2006, ko se takratni minister v eni noči podelil 50 koncesij brez javnega razpisa: “Tudi to je izvor današnjih težav.”

Poslanka Anita Koleša je opozorila na nesprejemljivost zasmehovanja drugače mislečih in na populistično predstavljanje stanja v zdravstvenem sistemu. Kot primer je navedla manipulacije s številkami o čakalnih vrstah. Vse, ki omenjajo zlorabe in pritiske, pa je pozvala, naj nepravilnosti prijavijo pristojnim organom.

“Danes branimo javno zdravstvo, enako dostopno vsem državljanom. Tudi tistim brez enega evra v žepu,” je zagotovil poslanec Branko Zorman. Poudaril je, da bo podpiral ministrico Kolar Celarc: “Vem,da ne bo vrgla puške v koruzo, kot so to naredili nekateri njeni predhodniki.” Predlagatelje interpelacije je opozoril, da je ravno SDS vodila vlado, ko “se je v eni noči podelilo 50 koncesij brez razpisa in vprašal, kje je odgovornost?”. V zvezi s koncesijami v zdravstvu je izpostavil, da nikakor ne nasprotuje koncesionarjem, a mora biti podeljevanje koncesij transparentno in ne tako, kot se je to dogajalo v preteklosti.

Poslanec Bojan Krajnc je opisal stanje, v kakršnem je bilo zdravstvo pred dvema letoma: “Leta 2014 je bilo stanje katastrofalno, ni bilo finančnih sredstev. Danes imamo 10 urgentnih centrov, 266 novih zaposlitev . Krajnc je izrazil zadovoljstvo kot Mariborčan, da bo tudi Podravje dobilo helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ki je doslej ni imelo.

Poslanec Dragan Matić je ocenil, da se je ministrica lotila svojega dela temeljito, sistematično in odgovorno, da si prizadeva, da zdravstvo ostane javno, kar pravzaprav pomeni predstavlja in pomeni hrbtenico socialne države. Matić je kot zadnji razpravljalec ministrici zaželel, da vztraja pri zastavljenih ciljih. “In, čeprav, bi nekateri radi odpiskali konec tekme že ob prvem polčasu, se to ne bo zgodilo,” je zagotovil.