V SMC se zavedamo, da je cenovna dostopnost zdravil v javnem interesu

Spremembe Zakona o lekarniški dejavnosti so v javnem interesu in izjemnega pomena za državljane.

Danes je državnozborski Odbor za zdravstvo na predlog SMC sprejel spremembe Zakona o lekarniški dejavnosti, s katerimi se podaljšuje prehodno obdobje, v katerem morajo javni lekarniški zavodi svoje poslovanje prilagoditi v skladu s 26. členom Zakona o lekarniški dejavnosti, s katerim se uzakonja t.i. prepoved vertikalnega povezovanja.

Zakon o lekarniški dejavnosti v 121. členu določa prehodno obdobje, v katerem je potrebno uskladiti pogoje navedene v 26. členu zakona, ki določa omejitve za izvajalce lekarniške dejavnosti, ki so namenjene zagotavljanju strokovne integritete zaposlenih in strokovno neodvisnemu opravljanju lekarniške dejavnosti. V praksi to pomeni, da morajo veletrgovci, ki ne poslujejo v skladu s pogoji, določenimi v zakonu v prehodnem času svoje poslovanje prilagoditi novi ureditvi.

Prvotni rok, ki ga je določal zakon, se je iztekel januarja 2018, vendar do te uskladitve v navedenem roku ni prišlo, saj je Državni zbor leta 2017 z novelo Zakona o lekarniški dejavnosti ta rok podaljšal do 31. decembra 2019. V SMC opozarjamo, da so številne določbe Zakona o lekarniški dejavnosti v postopku ocene ustavnosti pred Ustavnih sodiščem, še posebej je izpostavljeno vprašanje vertikalnih povezav. Poleg tega pa lahko zaradi delovanja 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, po koncu prehodnega obdobja, na lekarniškem trgu pričakujemo tudi negativne vplive, zlasti višje cene zdravil v prosti prodaji.

Ker se prehodne določbe po veljavnem zakonu iztečejo 31. decembra 2019, smo v SMC predlagali podaljšanje tega obdobja do 31. Decembra 2021. Namreč prepričani smo, da prepoved vertikalnega povezovanja ni v javnem interesu. Za preložitev in ponovno preučitev njegovih učinkov smo se odločili zato, ker bi uveljavitev prepovedi vertikalnih povezav vplivala predvsem na manjšo cenovno dostopnost zdravil za vse.