V SMC podpiramo ustanovitev pokrajin, če bodo omogočile skladnejši regionalni razvoj in decentralizacijo države

V SMC podpiramo ustanovitev pokrajin, pod pogojem, da te ne bodo vodile v dodatno razbohotenje birokratskega aparata in inflacijo novih političnih lokalnih funkcionarjev. Njihov osnovni namen mora biti, da omogočijo združevanje in kakovostnejše izvajanje javnih služb (kot je npr. ravnanje z odpadki), gradnjo lokalne infrastrukture, ki presega meje občin, predvsem pa, da se davkoplačevalski denar porabi v korist zadovoljevanja lokalnih oziroma regionalnih interesov. S pokrajinami se mora omogočiti in spodbuditi skladnejši regionalni razvoj ter decentralizacijo države.

Strinjali se bomo zgolj s takšno organizacijo pokrajin, ki bi v čim večji meri ustrezale že obstoječim regionalnim gospodarsko-razvojnim dejavnikom in bi po številu prebivalstva omogočale tudi uresničevanje regionalnih razvojnih možnosti. Regionalizacija je zelo pomemben proces, ki se ga moramo lotevati premišljeno, saj ga je kasneje zelo težko popravljati.

Ocenjujemo, da trenutna razprava o ustanovitvi pokrajin oziroma o njihovih mejah in sedežih kaže na to, da še ni bilo doseženo soglasje vseh zainteresiranih deležnikov, saj npr. Korošci, Posavci in Ptujčani nasprotujejo predlaganim mejam. Ne predstavljamo si ustanavljanja pokrajin brez ustreznega soglasja vseh akterjev.

Predvsem pa se prava razprava o vsebini še ni niti začela; torej razprava o njihovih pristojnostih, financiranju in nalogah, ki bi spodbujale skladen regionalni razvoj in izboljšale javni servis.

V SMC ne nasprotujemo temu, da se opravi prva faza procesa regionalizacije od spodaj navzgor – torej oblikovanja števila in meja pokrajin. Prejšnji pristop, ko je državna politika ponudila model 13 pokrajin, se namreč ni izkazal za uspešnega, saj je klavrno propadel na posvetovalnem referendumu leta 2008. Zato pričakujemo, da bodo lokalne skupnosti tiste, ki bodo oblikovale konsenz o številu in mejah. A kljub vsemu menimo, da bi morali hkrati opraviti razpravo tudi o vsebini – da se ne bomo znašli v isti zagati, kot pri ustanavljanju občin, ko danes ugotavljamo, da imamo preveliko število občin, od katerih jih skoraj polovica ne izpolnjuje kriterijev za ustanovitev in niso zmožne izpolnjevati vseh svojih nalog, predvsem razvojnih.

Oznake: