V SMC podpiramo predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Danes bo pristojni odbor državnega zbora obravnaval predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki kot enega od ukrepov predlaga ukinitev dodatka za delovno aktivnost.

V poslanski skupini SMC predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podpiramo, saj se strinjamo, da je odgovornost ministrstva tako skrb za socialno ogrožene kot tudi spodbujanje ljudi k zaposlovanju.

Dodatek je bil uveden v času gospodarske in socialne krize, kot dodatek takrat nizki denarni socialni pomoči. Gospodarske razmere v Sloveniji so se od takrat bistveno spremenile, znatno se je povečala denarna socialna pomoč, sprostili so se varčevalni ukrepi na področju družinske politike. Podpiramo smer ministrstva, ki nikakor ne varčuje na šibkejših, temveč sredstva prerazporeja na bolj učinkovit način, saj v času, ko nam na mnogih področjih primanjkuje delovne sile, spodbuja hitrejšo vključitev na trg dela.

Več: Pojasnila MDDSZ