V SMC podpiramo dvig minimalne plače

Poslanska skupina SMC je danes prispevala podpise k predlogu novele Zakona o minimalni plači, ki ga je pripravila Levica. Dvig minimalne plače je namreč programska usmeritev stranke, prav tako pa se je k temu zavezala tudi koalicija. Smiseln je tudi zaradi prihajajočega dviga denarne socialne pomoči oziroma njene ohranitve v višini 392,75 EUR.

Ne glede na to, da so poslanke in poslanci prispevali podpise, pa v SMC poudarjamo, da nas moti način, kako je do tega predloga zakona prišlo. Levica se namreč sklicuje na protokol o sodelovanju, ki pa ga s koalicijo ne želi podpisati. V SMC menimo, da morajo biti pravila jasna in enaka za vse, zato pričakujemo, da se parafirani protokol dejansko tudi podpiše in začne v celoti upoštevati.

V SMC nas prav tako skrbi manko socialnega dialoga, ki je pri takšni materiji nujno potreben. Vodja poslanske skupine Igor Zorčič je v današnji izjavi medijem pozval k ohranitvi socialnega dogovora, ki je za Slovenijo izjemnega pomena.

V SMC prav tako pričakujemo, da bo v postopku zakonodajnega postopka prišlo do določenih vsebinskih sprememb predloga, predvsem, da se bo upoštevalo določbe koalicijskega sporazuma in da se bo pri nadaljnjem usklajevanju upoštevalo potrebo po usklajevanju s socialnimi partnerji. Tako ima SMC pripombe predvsem na izločitev vseh dodatkov iz minimalne plače že s 1. 1. 2019, na predlagano formulo za izračun in višino postopnega dviga.