V SMC podpiramo dvig minimalne plače, saj mora biti vsako delo dostojno plačano

V Stranki modernega centra se strinjamo z dvigom minimalne plače, saj trenutne okoliščine, predvsem makroekonomske razmere, to omogočajo. Rast minimalne plače je smotrna in smiselna, predvsem z vidika razmerja do minimalnih življenjskih stroškov in razmerja med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb. Delo namreč mora biti dostojno plačano. V SMC pa hkrati poudarjamo pomen socialnega dialoga, ki je za Slovenijo ključen in h kateremu v naslednjih korakih zakonodajnega postopka pozivamo vse vpletene akterje.

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS na današnji izredni seji obravnavajo predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači, ki ga je vložila Levica s podporo poslanskih skupin koalicije. Predlog med drugim predvideva, da bi se minimalna plača prihodnje leto zvišala na 667 evrov, leta 2020 pa na 700 evrov neto. Poleg tega bi iz minimalne plače izključili vse dodatke, z letom 2021 pa uvedli formulo za njen izračun.

Stališče vlade do predloga je predstavila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Poudarila je, da si vlada pri urejanju vprašanja minimalne plače prizadeva za ureditev in določitev minimalne plače, ki bi zagotavljala dostojno življenje zaposlenim in spodbuden gospodarski razvoj. Po mnenju vlade predlog zasleduje strokovne cilje z vidika izločitve vseh dodatkov in z navezavo na minimalne življenjske stroške vzpostavlja smiselno razmerje med dohodki delovno aktivnih in dohodki delovno neaktivnih oseb. Dvig minimalne plače je smiseln in potreben tudi zaradi nedavnega dviga osnovnega minimalnega dohodka posameznikov z vidika ohranjanja razmerij oziroma stimulacije za delo in zmanjševanje pasti neaktivnosti. »Rast minimalne plače je v zadnjih letih zaostajala za rastjo drugih makroekonomskih kazalnikov, kot so na primer rast BDP, rast povprečne plače in rast produktivnosti,« je dejala ministrica.

Hkrati je ministrica poudarila, da je vlada v zvezi s temi spremembami vseskozi opozarjala na nujnost vključitve socialnih partnerjev v pripravo sprememb in na pomen socialnega dialoga na področju minimalne plače. »K temu smo, ob običajnih praksah in načinu dela v Sloveniji, zavezani tudi z določenimi mednarodnimi predpisi in pogodbami,« je izpostavila.

Stališče poslanske skupine SMC je predstavila poslanka Mojca Žnidarič. Po mnenju poslanske skupine je za odgovor na vprašanje, kaj in kakšno naj bo dostojno plačilo za opravljeno delo, bistven institut socialnega dialoga. »Prav socialni dialog bi namreč moral biti eden od pokazateljev uspešnosti naše družbe in predvsem socialne države. Današnja tema v delujočem socialnem in predvsem vrednostnem sistemu ne bi bila obravnavana v tej hiši, saj bi jo v ustavnih in zakonskih okvirih uspešno poskušali urediti socialni partnerji sami po svojih formalnih poteh dogovarjanja,« je dejala. Ohranitev socialnega dialoga je po mnenju SMC za Slovenijo ključnega pomena in k temu v naslednjih korakih pozivamo vse vpletene akterje.

Ne glede na to, da v zvezi s tem predlogom ni bilo zadostnega socialnega dialoga, pa je poslanka Žnidarič v stališču poudarila, da si ljudje zaslužijo spodobno plačilo za svoje delo. »To je tudi bistven razlog, zakaj smo v poslanski skupini SMC prispevali podpise k vložitvi novele v parlamentarno proceduro. Zagotovo vsi, ki sedimo v poslanskih klopeh, mislimo enako. Dejstvo, da je trenutna višina minimalne plače le za 2 evra višja od praga tveganja revščine, je zgovorno samo po sebi,« je izpostavila.

Ključni pripombi SMC sta usmerjeni v 1. in 3. člen predlagane novele. Izločitev vseh preostalih dodatkov že s 1. 1. 2019 je namreč z vidika predvidljivega in stabilnega gospodarskega okolja in nekaterih drugih učinkov preuranjena. Še posebej moramo biti pozorni na izločitev dodatka za delovno dobo, saj bi ta lahko pomenil znižanje konkurenčnosti starejših zaposlenih, ki trenutno prejemajo minimalno plačo, saj bi s tem zaostrili njihov položaj na trgu dela. Glede predlagane formule menimo, da ni težava v vezavi zneska minimalne plače na znesek minimalnih življenjskih stroškov, kar je smiselno zaradi ohranjanja stimulativnega razmerja med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb. Težava je v tem, ker arbitrarnost predlagane formule že vnaprej popolnoma izničuje socialni dialog, zato bi jo veljalo prilagoditi.

»V poslanski skupini SMC vse deležnike pozivamo k maksimalnim naporom, da se bodo v naslednjih tednih danes še tako nasprotujoča si stališča začela zbliževati. Grožnje z odpovedjo kolektivnih pogodb na eni strani ali protestni shodi na drugi strani niso prava pot za reševanje teh vprašanj. Pričakujemo, da jih bomo razrešili v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka,« je izpostavila poslanka Mojca Žnidarič in dejala, da bo poslanska skupina SMC glasovala za sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.