V SMC ne bomo podprli novele ZOFVI

Državni zbor Republike Slovenije bo na 10. redni seji, ki poteka v tem tednu, odločal o noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L). Glavni namen sprememb krovnega šolskega zakona je uresničitev odločbe ustavnega sodišča z leta 2014 v zvezi s financiranjem zasebnega šolstva.

V Stranki modernega centra zagovarjamo, da zasebna pobuda v duhu svobodnega izobraževanja prispeva k bogatitvi šolskega prostora, a nikakor ne more nadomestiti ali krniti kvalitetnega javnega šolstva in njegove javne mreže. Izhajajoč iz tega smo že v preteklem mandatu ponudili rešitve, ki bi implementirale odločbo ustavnega sodišča, hkrati pa zagotovile boljšo osnovo za nadaljnji razvoj tako javnega kot zasebnega šolstva. Zaradi predvolilnih prerivanj takratne spremembe niso bile sprejete, pa četudi je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora (ZPS) jasno pritrdila, da je takratna novela uresničevala odločbo Ustavnega sodišča.

Ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v tem mandatu pripravilo predlog sprememb zakona, smo jasno povedali, da bo deležen podpore samo v primeru, da uresničuje ustavno odločbo. Napovedali smo tudi, da se bomo pri odločanju o tem naslonili tudi na mnenje ZPS. Iskreno smo verjeli, da bomo vsi skupaj zakonodajni postopek izkoristili za popravke predloga, da bi končno, po petih letih, ustavno odločbo implementirali.

Ko je ZPS pripravila mnenje, ki je bilo do predloga ministrstva izrazito negativno in polno pripomb ustavnopravne narave, smo v koaliciji sklenili, da obravnavno na pristojnem parlamentarnem odboru prekinemo in skušamo predlog zakona z amandmaji popraviti. Kljub temu, da je ministrstvo pripravilo približevalne amandmaje, se v koaliciji nismo mogli zediniti o kompromisni rešitvi. Pri tem smo spoznali, da sta tako MIZŠ kot SD na koalicijska usklajevanja prišla s figo v žepu.

Tako je odbor prejšnji teden sprejel predlog zakona, ki se praktično v ničemer ne razlikuje od prvotnega predloga MIZŠ. Ker, tako kot ZPS, resno dvomimo, da ta uresničuje ustavno odločbo, hkrati pa bi bili z novo formulo financiranja otroci v zasebnih šolah v slabšem položaju od trenutnega (kar prav tako ni v duhu ustavne odločbe), predlog podpore poslanske skupine SMC nima.

Oznake: