V SMC čestitamo novemu predsedniku ter podpredsednikoma Državnega zbora

Poslanska skupina SMC je danes z glasovi podprla izvolitev novega predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana ter dveh podpredsednikov, Tine Heferle in Jožeta Tanka. Kot je v stališču poudaril vodja poslanske skupine Igor Zorčič, od njih pričakujemo spoštljiv dialog argumentov ter dosledno opozarjanje na nesprejemljivost žaljivega in sovražnega govora.

Od konstituiranja Državnega zbora v mesecu juniju, pa vse do današnjega dne, smo odtekli že nekaj ključnih krogov pri oblikovanju prihodnje vlade in prihodnje koalicije. Državni zbor je bil v teh dveh mesecih polno operativen, kar kaže na to, da nas je velika večina tudi v vmesnem času pokazala dovolj konstruktivnosti in pripravljenosti na sodelovanje, kljub začetnim dvomom o precejšnji parlamentarni razdrobljenosti in razdrobljenosti političnega prostora nasploh. S tem smo v SMC zadovoljni. Na tem mestu se mag. Mateju Toninu zahvaljujemo za sicer kratko, a nič manj zahtevno in odgovorno vodenje Državnega zbora.

Predsedovanje zakonodajni veji oblasti zahteva nemalo potrpežljivosti, iskanje konsenza in tudi umikanje lastnim ali kakšnim drugim interesom. Kandidat za predsednika se glede na njegove lastne besede zaveda, da ima vsak od predsednikov strank, ki so oziroma bodo v koaliciji, kompetence za vodenje Državnega zbora. Po besedah Igorja Zorčiča pa jo je treba opravljati “povezovalno, pošteno, z veliko mero modrosti in preudarnosti. Ne nazadnje, človek naredi funkcijo in ne funkcija človeka.

V SMC od novega predsednika hrama demokracije in obeh podpredsednikov pričakujemo vsaj troje:

  • spoštljiv dialog argumentov ter dosledno opozarjanje na nesprejemljivost nespoštljivega, žaljivega in sovražnega govora, ki smo mu v hramu demokracije nemalokrat priča;
  • da se bodo tudi pri vodenju parlamentarne veje oblasti, nadaljevali procesi, ki bodo prinašali dvig blaginje in več priložnosti za vsestranski razvoj naše družbe ter;
  • da bo s svojim delovanjem pomembno pripomogel k podobi dobro delujoče in napredne parlamentarne demokracije.