V Škofji Loki okrogla miza o problematiki oseb s posebnimi potrebami

Lokalni odbor SMC Škofja Loka je v sredo organiziral Okroglo mizo o problematiki oseb s posebnimi potrebami, kjer sta sodelovala tudi poslanca SMC Branko Zorman in dr. Jasna Murgel, oba starša otrok s posebnimi potrebami. Srečanje sta moderirala člana lokalnega odbora mag. Jožica Vavpotič Srakar in Janez Demšar. Okrogle mize so se udeležili tudi predstavniki lokalne strokovne javnosti iz javnih zavodov, društev s področja zdravstva ter zainteresirani občani.

Skofja Loka okrogla miza 20150611_2

Oba poslanca sta kot dobra poznavalca problematike zelo aktivna pri pripravi oz. spremembah zakonodaje s tega področja. Poudarila sta, da gre za zelo kompleksno področje, saj ga pokrivajo tri ministrstva. Zato razumeta, zakaj so nemalokrat starši prepuščeni samim sebi pri spopadu z labirintom zakonov, ko poskušajo uveljavljati zakonsko določene pravice.

Nova zakonodaja, ki se pripravlja, naj bi osebe s posebnimi potrebami obravnavala celostno od njihovega rojstva dalje. Poslanca si prizadevata za ustanovitev koordinacijskega organa, ki bo ustrezno koordiniral in usklajeval naloge med posameznimi ministrstvi. Zavedata pa se, da so sredstva omejena, tako da se bosta usmerila v odpravljanje birokratskih ovir in nesmislov ter v boljšo medministrsko koordinacijo, kar naj bi omogočilo tudi širjenje določenih pravic v okviru enakih razpoložljivih proračunskih sredstev.

Predstavniki lokalne strokovne javnosti so nanizali kar nekaj problemov, s katerimi se srečujejo v lokalnem okolju – problematika vključevanja oseb s posebnimi potrebami po 26. letu starosti, premalo mest v razvojnih oddelkih vrtcev, premalo ustrezno usposobljenih pedagoških delavcev v primeru integracije otrok s posebnimi potrebami v standardno šolsko okolje, pomanjkanje ustreznega kadra v razvojnih ambulantah idr.

Poslanca sta k sodelovanju povabila tudi predstavnike civilnih iniciativ, naj jima pomagajo in sicer tako, da sodelujejo s konkretnimi predlogi reševanja problemov, ki jih srečujejo pri svojem vsakdanjem delu.

 

Fotogalerija na Facebook strani LO Škofja Loka