V prvem mesecu izobraževanja na daljavo smo naredili zelo veliko

Za nami je že mesec dni aktivnega delovanja na področju izobraževanja na daljavo.

Primarni cilj MIZŠ je uspešno zaključiti šolsko leto. V ta namen smo:

  • pripravili ustrezne smernice in navodila ter jih posredovali vsem ravnateljem;
  • podaljšali prijavne in vpisne roke v srednješolske, višješolske in visokošolske programe;
  • za nedoločen čas prestavili tudi strokovne izpite za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.

Skupaj z Zavodom RS za šolstvo so na MIZŠ sprejeli dogovor, da bomo za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok ter pomočnice in pomočnike in za svetovalne delavce pripravili seminarje v okviru nadaljnjega usposabljanja strokovnih delavcev.

Uspešno nadaljujejo tudi s projektom DIGI šola, zbiranjem opreme in sredstev za socialno ogrožene šolajoče otroke. Skupaj z Zavodom RS za šolstvo in donatorji so doslej zbrali že več kot 1200 računalnikov in 890 modemov za pomoči potrebne iz cele Slovenije.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je v tem mesecu sodelovala na dveh video-konferencah. Najprej z ministri EU pristojnimi za raziskave, kjer je podala odgovor na ključno vprašanje, kako naj se politika odzove na aktualno in na prihodnje krize s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi ukrepi. V torek 14. aprila pa  je z evropskimi ministri, pristojnimi za izobraževanje, spregovorila o prioritetah na področju izobraževanja na ravni EU.

V torek  21. aprila je načrtovana video-konferenca neformalnega zasedanja z EU ministrov pristojnih za šport.