V poslanski skupini SMC ne podpiramo ustavne obtožbe predsednika vlade

Državni zbor Republike Slovenije na današnji seji obravnava, zgodovinsko gledano, že peti poskus ustavne obtožbe v samostojni Sloveniji. To kaže na to, da stranka SDS, po svoji stari, prežvečeni metodi, za svoje dnevno politične potrebe zlorablja inštitut ustavne obtožbe, ki je institut nadzora nad spoštovanjem ustavnega in pravnega reda naše države. Slovenija se dobro spominja propadlih ustavnih obtožb predsednika vlade dr. Janeza Drnovška, predsednika republike dr. Danila Türka, predsednika vlade dr. Mira Cerarja in tudi s to ne bo nič drugače.

»Statistika vam seveda ne gre v prid, v praksi se vsakič znova zloraba tega instituta pokaže zgolj kot rezultat vaše neodgovorne in nedržavotvorne politike. V današnjem primeru se ta kaže kot poteza, s katero skušate prikazati, da ste samo vi tisti, ki se borite za spoštovanje Ustave Republike Slovenije, za ustavne vrednote, za ustavni red,« je dejal vodja poslanske skupine Igor Zorčič v predstavitvi stališča poslanske skupine SMC.

Po mnenju SMC predlagatelji institut ustavne obtožbe uporabljajo v nasprotju z njegovim namenom, s tem pa zmanjšujejo njegovo težo, pri državljanih pa zbujajo nezaupanje v delovanje nadzornih mehanizmov države, saj nobena ustavna obtožba ne uspe in se zdi, da kot da država ne funkcionira. Pa temu na srečo ni tako.

Predsednika vlade predlagatelji obtožujejo, da je s svojim ravnanjem oziroma njegovo opustitvijo, odgovoren za nadaljevanje neustavnega stanja, ki je posledica neizvršitve odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2014 glede financiranja zasebnih šol. Ustavni sodniki so z ustavno odločbo odločili, da pravica do brezplačnega obiskovanja obveznega javnoveljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah od države ne zahteva, naj financira tudi izvajanje razširjenih programov, s katerimi zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese. Je pa potrebno v celoti financirati obvezni del programa, saj je ta enotno določen po svoji vsebini za vse izvajalce. Obvezni in razširjeni program seveda nista imaginarna pojma, ki tavata tam nekje za zidovi političnih strank, ampak je njuna vsebina zelo jasno določena v Zakonu o osnovni šoli.

V prejšnjem mandatu v Cerarjevi vladi je bila predlagana novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je uresničevala ustavno odločbo. Temu je takrat jasno pritrdila Zakonodajno-pravna služba.

»Ta novela, ki na koncu zaradi preglobokih političnih okopov, ne le iz vaše, ampak tudi iz drugih strani, ni bila sprejeta, je šla celo korak dlje in je ponujala boljšo pravno osnovo za nadaljnji razvoj tako javnega kot tudi zasebnega šolstva. Pa žal etablirane stranke niso bile sposobne razumeti bistva priložnosti – kako pravično razkleniti javno in zasebno šolstvo na način zaščite in spodbujanja kvalitetnega javnega šolstva, zasebni pobudi pa v duhu svobodnega izobraževanja podeliti dobrodošlo mesto bogatitve šolskega prostora,« je poudaril poslanec Zorčič.

V SMC bi veliko bolj verjeli v današnji iskren namen, če bi SDS v časih, ko je vodila državo in prevzemala odgovornost za dobrobit državljank in državljanov ter za njihove temeljne pravice in svoboščine, redno in nemudoma izpolnjevala odločbe Ustavnega sodišča. Veliko bolj bi verjeli v današnjo obtožbo, če bi v času njenih mandatov pravočasno vlagali predloge zakonov, s katerimi bi odpravljali ugotovljene protiustavnosti.

V Stranki modernega centra že od samega začetka poudarjamo, da je tudi to odločbo treba uresničiti in uresničiti jo je treba na ustavno skladen način. »Takšen predlog ste že imeli na mizi, pa volje za sodelovanje nekako ni bilo zaznati. Pa ne samo iz vaše strani, če smo natančni in iskreni,« je izpostavil poslanec Zorčič.

Iz dosedanjih izjav in stališč predsednika vlade je razvidno ravno nasprotno od tega, kar danes očitajo v poslanski skupini SDS. V poslanski skupini Stranke modernega centra ne vidimo nobenih razlogov, da ne bi verjeli njegovim besedam, da je potrebno odločbe ustavnega, pa tudi vseh drugih sodišč, spoštovati in predvsem uresničevati. Verjamemo tudi, da bodo prihodnji koraki in koraki te vlade, predvsem ministra za izobraževanje, znanost in šport, ki je za to primarno zadolžen in odgovoren, temu tudi sledili. Smer je jasna, rešitve so na mizi. V poslanski skupini SMC bomo pri tem, v okvirjih, ki jih je postavilo Ustavno sodišče, aktivno in konstruktivno sodelovali še naprej. Predlagatelju današnje seje predlagamo enako in še nekoliko več od tega: naj se zazrejo v podobe lastnega ravnanja, tam se skriva največ resnice.