V lokalnih odborih SMC aktivno pristopajo k reševanju problematike divjih zveri

Divjad posega v človekovo bivalno okolje – Kako do »Človeku in divjadi prijaznega sobivanja«

V Lokalnih odborih SMC Kočevsko – Ribniško – Notranjske in južno Ljubljanske regije so se odločili, da v dobrobit ljudi na tem območju pristopijo k načrtni in sistemski analizi problematike velikih zveri in divjadi na sploh. Bližnja srečanja z medvedom v urbanih okoljih, volkovi koljejo rejno živino, uničevanje poljskih pridelkov in druga dejstva dokazujejo, da politika urejanja števila divjadi do sedaj ni delovala kot je bilo pričakovano. Informacije, da si v mnogih vaseh in zaselkih ljudje v nočnem času več ne upajo brez varstva iz hiš, da medved sredi belega dne pleza na balkon stanovanjske hiše, da je reja živine v mnogih okoljih postala ekonomsko nesmiselna – kažejo na to, da so potrebne spremembe.

V lokalnih odborih se zavedajo, da je stabilno in bogato naravno okolje vrednota in tudi tržna priložnost. “Kočevske si ni moč več predstavljati brez medveda, vendar je potrebno kljub temu ustvariti optimalno ravnovesje in zato je naš slogan »Človeku in divjadi prijazno sobivanje«,” je dejal Božidar Peteh iz Lokalnega odbora SMC Kočevje. Zaveda se, da do takšne rešitve ni mogoče priti enostransko in pristransko, zato želijo v odprti razpravi kmetov, gozdarjev, lovcev, sprehajalcev, ekoloških ekspertov, prebivalcev ob gozdni meji in vseh drugih, ki jih sobivanje z gozdnimi prebivalci zadeva, najti dobre in predvsem dolgoročne rešitve.

S teh izhodišč pozivajo vse zainteresirane prebivalce Kočevske, da se pridružijo v strpni in ustvarjalni razpravi o problematiki divjadi v svojem okolju. Radi bi slišali in zbrali čim več vaših izkušenj, mnenj in predlogov, predvsem pa:
– Opise bližnjih srečanj z divjadjo v urbanih okoljih
– Opise in oceno škode, ki vam jo je povzročila divjad v zadnjih nekaj letih – ne glede na to, ali ste škodo prijavili pristojnim institucijam ali ne
– Vaše predloge, kako bi po vašem mnenju bilo potrebno zagotoviti urejene razmere
– Oceno, ali je po vašem mnenju fiksna ograja (mreža) z električnim pastirjem dovolj dobra zaščita za kmetijska zemljišča.

Pišite na naslov: kocevje@lo.strankasmc.si

Samo s skupnimi močmi in ustvarjalnim dialogom bomo uspeli doseči spremembe na tem področju tako, da bomo ponosni na naše neokrnjeno okolje, na naš simbol medveda, in da se bomo počutili varne pred včasih tudi nadležnimi gozdnimi vsiljivci. Pozivajo vas tudi, da vsakršno srečanje z zvermi v urbanih okoljih prijavite na številko 113, ker boste s tem prispevali k verodostojni sliki problematike divjadi v urbanih okoljih.

Božidar Peteh
lokalni odbor SMC Kočevje