Poslanci SMC: Ničelna stopnja tolerance do vseh vrst in oblik nasilja, še posebej proti otrokom

Poslanci PS SMC pozdravljamo današnjo razpravo o položaju otrok, ki so žrtve trpinčenja in spolnih zlorab. Poudarjamo, da poslanska skupina SMC zagovarja ničelno stopnjo tolerance do vseh vrst in oblik nasilja, še posebej proti otrokom.

Pobudnik razprave na današnji Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je Združenje proti spolnemu zlorabljanju, ki že leta nudi pomoč in podporo žrtvam različnih oblik spolnega nasilja. Poslanska skupina SMC se pridružuje stališču Združenja in poudarja, da so zakonodajne izboljšave na tem področju možne. Posebej poslanska skupina SMC opozarja, da moramo več pozornosti nameniti izobraževanju, usposabljanju in specializaciji zaposlenih, ki se srečujejo z žrtvami nasilja in pri tem izvajajo naloge in pooblastila države.

Poslanec Saša Tabaković je ob tem poudaril, da se je potrebno zavedati, da so nezavidljive situacije na tem področju dolgoletna posledica necelovite družinske politike v RS. Ni nepomembno poudariti, je še povedal poslanec, da je Družinski zakonik iz leta 2011, ki je bil kasneje zavrnjen na referendumu, v pomembnem obsegu celovito urejal prav to področje.

Poslanska skupina SMC sicer ob tem izpostavlja, da vlada deluje v pravi smeri. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družni, ki prinaša pomembne izboljšave ter odpravlja pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Novela zakona širi opredelitev družinskih članov, saj je bilo v praksi zaznati več primerov, ko je do nasilja prihajalo med osebami, ki so bile v določenem partnerskem ali intimnem razmerju, pa jih ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno izmed kategorij družinskih članov po tem zakonu. Širi se opredelitev nasilja v družini, kjer se predlaga, da se za fizično ali spolno nasilje šteje že grožnja s tovrstnim nasiljem. Dodatno naj bi se za spolno nasilje štelo tudi objavljanje spolnih vsebin o žrtvi. Dodaja se povsem nova oblika družinskega nasilja zalezovanje, ki je opredeljeno kot naklepno ponavljajoče se neželeno vzpostavljanje stika, fizično vsiljevanje, opazovanje, vmešavanje v storitve oziroma usluge ali druga oblika neželenega vdora v življenje žrtve, ki povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.