Poslanska vprašanja na 18. redni seji Državnega zbora

Poslanci SMC Janja Sluga, Mateja Udovč in Gregor Perič so na današnji redni seji Državnega zbora zastavili ustna vprašanja predsedniku vlade in ministrom.

Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga  je predsedniku vlade Janezu Janši zastavila vprašanje o predvidenih učinkih turističnih bonov na turistično panogo, na zaposlene v tej panogi in na celotno slovensko gospodarstvo.

Ocenjuje se, da ima  ukrep uvedbe turističnega bona veliko finančno težo, njegov multiplikativen učinek pa bi naj prispeval k zagonu vseh preostalih, s turizmom povezanih, dejavnosti (gostinstvo, trgovine, kulturne in rekreativne dejavnosti, kmetijstvo itd.). Glede na pomembnost tega ukrepa in glede na pomembnost turizma kot ene od najpomembnejših gospodarskih panog, ki ji je nujno potrebno pomagati, da bo naša država še naprej prepoznana kot zelena, aktivna in zdrava turistična destinacija.

Vodja poslanske skupine je predsedniku vlade postavila sledeča vprašanja:

  • Kako ocenjujete učinke tega ukrepa na turistično panogo in na celotno slovensko gospodarstvo? Kaj je njegova dodana vrednost?
  • Kakšni so predvideni multiplikativni učinki tega ukrepa? Kaj si lahko od tega ukrepa nadeja slovenski turizem in zaposleni v tej panogi?
  • Kako se bo vlada še naprej odzivala na potrebe po pomoči slovenskemu turizmu in z njim povezanimi gospodarskimi panogami?

Poslanec Gregor Perič je ministrici za pravosodje Lilijani Kozlovič zastavi ustno poslansko vprašanje o delovanju sodstva v času epidemije, o izkušnjah in o načrtih delovanja za v prihodnje.

Izpostavil je, da bi morali razmišljati tudi o tem, da v procesno zakonodajo uvedemo možnosti izpeljave določenih procesnih dejanj tudi na daljavo z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Sodstvo se bo počasi moralo otresti te rigidnosti v sprejemanju novosti in sprejeti ukrepe in rešitve, ki jih ponujajo informacijsko-komunikacijske tehnologije v sodnih postopkih.

V zvezi s tem ga je zanimalo, kako ministrica ocenjuje delo oziroma poslovanje sodišč v času epidemije, kašne so izkušnje na podlagi teh in kakšni so načrti za v prihodnje, predvsem kar se tiče digitalizacije sodnih postopkov.

Poslanka Mateja Udovč je s prvim poslanskim vprašanjem naslovila ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravka Počivalška, v zvezi z blagovnimi rezervami živil za bolnike s celiakijo.

Minula epidemija COVID -19 je pokazala pomanjkljivosti sistema oskrbe z osnovnimi živili ob izrednih dogodkih.  V tem času so bile najbolj izpostavljene različne ranljive skupine ljudi, med katere vsekakor spadajo bolniki s celiakijo. V trgovinah je bila namreč motena dobava najosnovnejših brezglutenskih artiklov, ki jih uporabljajo bolniki s to boleznijo. Stroga brezglutenska dieta pa je namreč njihovo edino zdravilo.

Udovčevo je zanimalo, ali bi bili pripravljeni za takojšnjo popolnitev blagovnih rezerv z brezglutenskimi živili, na kakšen način, katere vrste in v kolikšni meri bi jih zagotovili. Zanimalo jo je tudi, kako bo trenutno in sistemsko urejena problematika.

Poslanka Mateja Udovč je vprašanje zastavila tudi ministru za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Janezu Ciglerju Kralju. Povprašala ga je o zagotavljanju novih domskih kapacitet za starejše občane Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj ima cca 57.000 prebivalcev in je tretja največja občina v Sloveniji. Z samo enim domom starostnikov pa se uvršča na sam vrh o podhranjenosti občin v državi. Delež starejših občanov v Kranju, starih nad 65 let  pa hitro narašča.  Po zadnjih podatkih, se je v obdobju zadnjih dvajsetih let povečal kar za 10% in sedaj znaša okoli 19 % celotne populacije MO Kranj. Glede na našo demografsko sliko, pa se upravičeno pričakuje, da se bo ta trend rasti te populacije nadaljeval.  V absolutni številki to znaša 10.477 prebivalcev.

Ministra je vprašala, ali se je že seznanili z omenjeno problematiko na območju Kranja, kako se bo lotili reševanja zagotavljanja kapacitet v Kranju in ali je reševanje »kranjskega« primera že zajeto v sklop novogradenj in dokončanja domov za starejše občane.

“Ali boste pristopili k izgradnji novega doma na najbolj podhranjenem območju za institucionalno varstvo starostnikov v državi in izkoristili ponujeno roko občine in v najkrajšem možnem času pristopili k izgradnji doma za upokojence?”, je Udovčeva zastavila vprašanje.