Ustanovili Krog seniorjev SMC

Danes so na ustanovnem zboru v Ljubljani članice in člani ustanovili Krog seniorjev SMC, ki združuje člane in simpatizerje SMC, starejše od 55 let.

Za predsednika je bil izvoljen Milan Osterc, za podpredsednika pa Bojan Mavrič. Za funkcije se je sicer potegovalo kar 37 kandidatk in kandidatov iz cele Slovenije.

Poleg vodstva so članice in člani sprejeli programska izhodišča svojega delovanja s poudarkom na delovni aktivnosti upokojencev, skrbi za zdravje, dolgotrajni oskrbi, izobraževanju in kulturi ter humanitarni dejavnosti in prostovoljstvu. Krog seniorjev SMC je k sodelovanju pri izvedbi projektov že povabil poslansko skupino SMC in Krog mladih SMC.

Udeležence je nagovoril tudi predsednik SMC dr. Miro Cerar. Pozdravil je dejstvo, da so se ustanovitve Kroga seniorjev SMC udeležili predstavniki Kroga mladih SMC, saj sta sodelovanje in medgeneracijska solidarnost dve od temeljnih vrednot Stranke modernega centra.