Poslanec Zajc: Vlada dr. Mira Cerarja ustavlja 10-letno stagnacijo razvoja področja digitalne družbe”

Poslanci danes na plenarnem zasedanju obravnavajo Zakon o državni upravi. Poslanec Simon Zajc je ob predstavitvi stališča poslanske skupine SMC izpostavil, da Vlada RS danes spreminja zakon, ki ureja delovanje Vlade in pristojnosti znotraj resorjev. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je poslancem ob tem zagotovil, da so o danes predlaganih spremembah v Vladi RS opravili temeljiti premislek. »Osnovni namen je, da zagotovimo čim bolj učinkovito izvajanje tistih nalog in funkcij, ki jih je Vlada dolžna tudi zagotavljati«, poudarja minister Koprivnikar.

Poslanec Simon Zajc izpostavlja, da novela prinaša številne novosti, med drugim se prenaša pristojnost zakonodajnega urejanja Varuha človekovih pravic na Ministrstvo za pravosodje. Slednjemu se dodaja tudi področje preučevanja in načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Prav tako se iz Ministrstva za javno upravo na Ministrstvo za pravosodje se prenaša sistemsko urejanja delovnih nalog, povezanih s področjem boja proti korupciji ter integritete v RS, se pravi dejavnosti spremljanje stanja, oblikovanje politik in priprava predpisov.

Poslanec Simon Zajc: “Tako se bo področje omejevanje korupcije lahko učinkoviteje izvajalo v okviru pravosodnega ministrstva zaradi obveznosti udeležencev v postopkih, predvsem zaradi vpletenosti dela Komisije za preprečevanje korupcije z državnim tožilstvom in drugimi organi, je pa tudi vsebinsko bolj sorodno področje, glede na pristojnosti urejanja sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča«.

Hkrati se področje Direktorata za informacijsko družbo prenaša pod okrilje Ministrstva za javno upravo. S tem si je ministrstvo »zadalo dodatne naloge in obveznosti, čaka jih velika odgovornost«, dodaja poslanec Zajc.

Poslanec Simon Zajc: “S prenosom delovnega področja Informacijske družbe želi vlada ustaviti 10-letno stagnacijo razvoja področja digitalne družbe, združiti resurse in okrepitev vire z državno informatiko, z uporabo izkušenj, ki jih Ministrstvo za javno upravo že ima iz medsektorskega sodelovanja in centralizacijo informatizacije državne uprave. S prenosom pa bo MJU lažje zasledovalo strateške cilje iz okvira Digitalna Slovenija 2020.”

Minister Koprivnikar je v obrazložitvi poslancem dodal, da bodo “s prenosom na Ministrstvo za javno upravo izkoristili sinergijske možnosti v znanju, v tehnologiji hkrati pa poudarjamo, da sta to kljub vsemu dva ločena fokusa, ločena področja, ki bosta med seboj lahko iskala sinergijske možnosti z znanjem in opremo, hkrati pa ostaneta to dva ločena doktorata, ker imata tudi različne pristojnosti. S tem prenosom področja pa seveda na Ministrstvu za javno upravo prevzamemo tudi obveznost za izvajanje strategije digitalna Slovenija 2020 in pred kratkim sprejete strategije kibernetske varnosti, obe sta zelo ambiciozni, zahtevni in bo tudi naloga za izvajanje teh strategij za naše ministrstvo zelo pomembno”.

slika