Tudi v prihodnjem tednu izobraževanje na daljavo, brez sprememb tudi na področju športa

Vlada Republike Slovenije je na redni seji podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. Izjema so osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kjer vzgojno-izobraževalno delo poteka v prostorih šole oziroma zavoda. Vrtci bodo še naprej delovali v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan, na območju, na katerem vrtec izvaja dejavnost. Na področju izvajanja športne dejavnosti treningi dovoljeni le za vrhunske in poklicne športnike ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci.

Na seji Odbora za izobraževanje, znanost in šport  je bil predstavljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih.

Ministrica se je udeležila konference ministrov, pristojnih za šport, v okviru Sveta Evrope. V ospredju je bila razprava o vzpostavitvi Evropskega modela športa, za katerega se zavzema Slovenija tudi v okviru Evropske unije in prihajajočega predsedovanja Svetu EU. Enotni model športa prinaša več enakopravnosti, solidarnosti, spoštovanja pravic in svoboščin športnikov, fair play-a in večjo avtonomijo športa. Ministrica je na konferenci izpostavila tudi predlog o oblikovanju novega strateškega dokumenta, Evropske športne listine, ki bo postavila standarde za razvoj športa v prihodnje v Evropi in širše.

Od 14. januarja je na eUpravi na voljo vloga za upravičence za pridobitev dodatka za študente. Dodatek v višini 150 evrov se bo izplačeval višješolskim in visokošolskim študentkam in študentom, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji na rednem in izrednem študiju, in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.