S pomočjo SMC Cirkulane so se po dolgih letih začela vzdrževalna dela na gradu Borl

S pomočjo aktivnih in vztrajnih članov SMC Cirkulane so se 6. oktobra začela izvajati nujna vzdrževalna dela na gradu Borl z urejanjem odvodnjavanja meteornih voda. Koordinator SMC Cirkulane Jernej Golc in svetnica SMC Mira Petrovič se že več let aktivno zavzemata za oživitev gradu Borl. Lokalna odbora SMC Cirkulane in Ptuj sta maja letos v sodelovanju z Društvom za oživitev gradu Borl organizirala tudi čistilno akcijo na gradu. Jernej Golc pa je konec julija sodeloval v pogovoru z Radiom Maribor o razvoju Haloz in gradu Borl, kjer je poudaril da ko govorimo o Halozah “ne moremo mimo te naše kulturne dediščine, kot so grad Borl, Ptujska gora in ostali objekti, ki so še.”