Primorski poslanci o svojem delu: “Delujemo kot tim”

Poslanci SMC s Primorske so naredili pregled, kaj so v prvem letu od izvolitve naredili za svoje neposredne volivke in volivce. Lilijana Kozlovič, Marko Ferluga in Tilen Božič večji del časa namenijo delu v Državnem zboru, njihovo delo pa obsega tudi delo v poslanski pisarni, kjer lahko pomagajo pri reševanju lokalnih problemov in pri težavah, ki jih imajo posamezne občanke in občani. Prvo leto mandata so ocenili tudi za Primorske novice, ki bodo v nadaljevanjih predstavile poslance vseh strank iz njihove regije. Naše poslanke in poslanci se predstavljajo prvi, pod naslovom “Vse poteka prepočasi”, povzetek katerega najdete TUKAJ.

Sicer pa so Kozlovič, Ferluga in Božič za našo spletno stran podrobneje predstavili delo v prvih 12 mesecih. Strinjajo se, da je pričakovanj in potreb izjemno veliko, in da je še nekaj takšnih, ki še niso razrešena, nastajajo pa tudi vedno nove in nove. “Vsi delujemo kot tim, nesebično si pomagamo in delimo naloge po svojih strokovnih in drugih kompetencah,” so v pozitivnem razmišljanju povzeli primorski poslanci.

“In kaj smo naredili dobrega v prvem letu?

• Zagotovitev poroštva v višini 3 milijonov Univerzi na Primorskem za nadaljevanje gradnje v Izoli.

• Izgradnja doma za osebe s posebnimi potrebami na Debelem rtiču
V letošnjem letu je tako namenjeno 1,4 milijona, po postavljenem novem poslanskem vprašanju je vlada sprejela sklep, da se prične s postopki za pričetek gradnje. Načrtujemo, da bi se z deli pričelo zadnje meseca leta, gradnjo pa dokončalo naslednje leto, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti preostanek potrebnih finančnih sredstev v proračunu za leto 2016.

• Pomoč Cimosu Koper glede terjatev v Srbiji in izvedbe prisilne poravnave
Na prošnjo vodstva smo pri predsedniku Vlade posredovali glede terjatev družbe v Srbiji, da bi se ob obisku predsednika srbske vlade dogovorila glede tega problema in tudi sicer je seznanitev predsednika Vlade s pomenom podjetja za to okolje pripomoglo k temu, da je lastnik – država soglašala s prisilno poravnavo. S tem smo ohranili 300 delovnih mest in dali podjetju možnost preživetja, zaradi potrebnega nadaljnjega vlaganja in razvoja pa bo v nadaljevanju potrebno iskati strateškega partnerja zanj.

• Ukrepi za večjo varnost in umirjanje prometa v KS Škofije
Dogovorjeno je bilo, da KS Škofije takoj vloži vlogo za ukrepe za večjo varnost in umirjanje prometa, o ukinitvi vinjet pa se v nadaljevanju še pogovarjamo. S problematiko je bilo seznanjeno ministrstvo za infrastrukturo, ki je zagotovilo, da bo ukrepe za večjo varnost in umirjanje prometa izvedlo takoj, ko prejmejo vlogo potreb, glede vinjetnega sistema pa še vedno iščemo optimalne rešitve, ki bo rešila problem na obali in obenem ne bo pomenila diskriminacije drugih delov Slovenije.

• Izvedba javne tribune proti izgradnji plinskega terminala v Žavljah
Na našo pobudo je Mestna občina Koper povabila župane slovenskih obalnih občin, Trsta, Milj in Doline, sindikate, politične stranke in nevladne organizacije, da smo skupaj podpisali protestno izjavo. Vlada je EU in tudi z našo pomočjo dosegla, da ta projekt ni uvrščen med potrebne in prioritetne. Vsakršno nadaljnjo namero Italijanov bomo poskušali ustaviti, kolikor bo v naših močeh.

• Posredovanje pri brezplačnem prenosu nepremičnine v lasti Ministrstva za šolstvo, znanost in tehnologijo na Univerzo na Primorskem
V letošnjem letu je priložnost za rešitev dela svoje prostorske stiske izrazila Univerza na Primorskem. Rektor se je obrnil na poslance in prosil za pomoč pri pridobitvi te stavbe. V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, tehnologijo, znanost smo dosegli, da je vlada maja prejela sklep o neodplačnem prenosu na Univerzo na Primorskem.

• Pomoč pri lažjem življenju ob državni meji s Hrvaško: lažje prehajanje državne meje, prekategorizacija mejnega prehoda in podaljšanje urnika obratovanja
Po izraženi želji, da bi jim v marsičem olajšala možnost prehajanja državne meje izven za to določenem mejnem prehodu, smo se pogovorili tako z ministrico za notranje zadeve kot tudi predstavniki policije na Policijski postaji Koper, da v okviru svojih možnosti krajanom omogočijo in odobrijo prehod meje izven mejnega prehoda, saj je R. Hrvaška tudi članica EU, Sporazum med državama pa je nastajal v času, ko temu še ni bilo tako.

• Sanacija regionalne ceste Gračišče-Brezovica
Krajani so prosili za pomoč, da bi se cesta v tem delu sanirala. V pogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo je napovedano, da bodo cesto sanirali v mesecu septembru letos. Na podlagi ogleda na terenu so za celoten odsek izdelali predlog enotne obnove in sicer preplastitev z novo obrabno plastjo, po predhodnih globinskih sanacijah najbolj poškodovanih delov vozišča ter po predhodnem krpanju polomljenih robov vozišča.

• Sporazum o ukrepih za ureditev prometa na obali
V času pred odprtjem predora Markovec smo si vsi trije poslanci intenzivno prizadevali, da bi hitro cesto Škofije – Izola izvzeli iz vinjetnega sistema. Ministra in predsednika Vlade smo vse skozi seznanjali s problematiko frekvence problema, situacijami s katerimi se srečujemo prebivalci tega območja. V ta namen smo tudi predsednika Vlade povabili med nas, da neposredno začuti utrip in razmišljanje ljudi. Žal vinjetnega sistema v tem trenutku nismo mogli ukiniti, kar pa še ne pomeni, da smo vrgli puško v koruzo. Z iskanjem rešitev nadaljujemo. Smo pa v okviru te predstavitve problematike uspeli doseči kar nekaj drugih prepotrebnih ukrepov, ki bodo nekoliko omili situacijo. Sem spadajo še ukrepi za razbremenitev obale s preusmeritvijo dela tranzitnega prometa preko MP Sočerga in MP Brezovica, pričetek priprav za posodobitev in podaljšanje letališke steze v Portorožu.

• Posredovanje pri ministrstvu za dodelitev ustreznih depojev za Pokrajinski muzej Koper.
Po opozorilu bivše direktorice ga. Krašna in sedanjega direktorja ga. Jurij je bil problem izpostavljen na Ministrstvu za šolstvo, znanost in kulturo, ki je takoj pristopilo k reševanju problema in bodo tudi za Pokrajinski muzej Koper poskrbeli za odplačni prenos prostorov na Vergerijev trgu, ki so še vedno v lasti tega ministrstva.

• Posredovanje pri pridobitvi statusa srednješolskega centra Srednji tehnični šoli Koper
V pogovoru z državno sekretarko Ministrstva za šolstvo, znanost in tehnologijo kateri je bila predstavljana želja, je želji in potrebi po preoblikovanju statusa šole takoj pritrdila in tudi sama poudarila, da gre za odlično šolo. Drugačen status bo šoli omogočil še lažji in boljši razvoj.

• Posredovanje za pridobitev statusa klinike Ortopedski bolnišnici Valdoltra
S pridobitvijo tega statusa bi omogočili hitrejši razvoj stroke in pridobili več priložnosti za izmenjavo znanja, povezovanja s tujimi vrhunskimi centri idr. Ministrica je bila s pobudo seznanjena in zagotovila, da se bo zavzela za pozitivno rešitev vloge v najkrajšem možnem času. Bolnišnico Valdoltra je izredno pohvalila .

• Aktivnosti v zvezi z Luko Koper in izgradnjo drugega tira.
Poslanci smo vseskozi vpeti v iskanje pravih rešitev tako za razvoj Luke Koper in z njo povezano izgradnjo drugega tira, kakor tudi poskušamo oživeti dejavnost in turizem Kobilarne Lipica.

V času od septembra do decembra letos poslanci načrtujejo še dva projekta, in sicer pripravo strategije razvoja kulture v MOK in na obali ter v mesecu septembru izvedbo javne tribune na temo usmerjenega razvoja kulture v MOK oziroma na Obali. V načrtu je tudi okrogla miza na temo prednosti skupnih občinskih uprav in povezanega sodelovanje obalnih občin. Septembra je dogovorjeno srečanje z vodstvom Centra za socialno delo v Kopru, na katerem se želijo poslanci aktivno vključiti v reševanje problemov najranljivejših skupin v občini. Sledili bodo tudi obiski krajevnih skupnosti.”