3. korak zdravstvene reforme: Z e-Zdravjem več časa za bolnike

Ministrstvo za zdravje je 16. junija v javno razpravo poslalo predlog Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, ki bo trajala do sredine avgusta. To je 2. drugi korak v procesu prenove zdravstvenega sistema, ki se je začel spomladi z javno razpravo o novi mreži Nujne medicinske pomoči (NMP). Jeseni sledi še 3. korak zdravstvene reforme, in sicer uvedba e-Zdravja, v okviru katerega je bilo razvitih več storitev: Centralni register podatkov o pacientih, ki trenutno vsebuje odpustna pisma in ambulantne izvide, dodan bo povzetek podatkov o pacientu, Telekap, eTriaža, zbiranje kazalcev kakovosti referenčnih ambulant in Teleradiološki portal, ki omogoča prenos digitalnih slik.

Z uvedbo e-zdravja bodo pacienti prihranili čas, največ pri eNaročanju, saj bodo na enem mestu imeli na voljo seznam vseh izvajalcev, ki določeno storitev ponujajo. eNaročanje lahko opravi vsak državljan brez digitalnega potrdila, potrebuje le številko zdravstvenega zavarovanja in e-napotnice. Če želite pregledovati e-izvide, e-odpustna pisma in pregledovati oziroma upravljati vse svoje izdane napotnice in recepte, pa morate vstopiti v portal zVem, za kar pa potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo.

Projekt eZdravje je delno sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada (85% EU, 15% slovenska soudeležba). Do danes je bilo izplačanih cca. 17.700.000 EUR.

Časovnica:

  • eRecept bo v lekarne uveden do konca septembra 2015, s 1. oktobrom 2015 se bo začelo obdobje obvezne uporabe za zdravnike na primarni ravni zdravstva.
  • eNaročanje se bo uvajalo do konca leta 2015, najkasneje s 1. januarjem 2016 bo elektronska napotnica izenačena s papirnato.

Z uvedbo e-zdravja bodo pacienti prihranili čas, največ pri eNaročanju, saj bodo na enem mestu imeli na voljo seznam vseh izvajalcev, ki določeno storitev ponujajo.

eNaročanje zagotavlja informacijsko podporo pri napotitvi in naročanju pacientov na zdravstvene storitve s primarne zdravstvene ravni na sekundarno in terciarno ter znotraj sekundarne in terciarne. Prednosti prinaša tako pacientom kot izvajalcem zdravstvenih storitev – možnost izbire termina, pregled nad vsemi ponudniki zdravstvene storitve, učinkovito obveščanje ob morebitnih spremembah, enostavnejšo komunikacijo med zdravniki.

Izvaja pa se že projekt Telekap, ki je eden izmed najuspešnejših programov projekta eZdravje, saj omogoča hitro diagnostiko in obravnavo pacientov z možgansko kapjo. V mrežo TeleKap je vključenih 12 bolnišnic po Sloveniji, ki sodelujejo z Nevrološko kliniko UKC Ljubljana, od koder zdravniki preko avdio-videokonferenčnega klica, izmenjave radioloških slik in izvidov dobijo učinkovito strokovno podporo pri oskrbi pacienta s to akutno boleznijo.

Prednosti prinaša tako pacientom kot izvajalcem zdravstvenih storitev – možnost izbire termina, pregled nad vsemi ponudniki zdravstvene storitve, učinkovito obveščanje ob morebitnih spremembah, enostavnejšo komunikacijo med zdravniki.

eTriaža zagotavlja informacijsko podporo za Manchesterski triažni postopek v zdravstvenih domovih ter bolnišnicah, uporablja pa se z namenom zmanjšanja kliničnega tveganja v primerih, ko zaradi velikega števila pacientov zdravstveno osebje ne zmore sprotne obravnave vseh pacientov. Namen triaže je, da zdravstveno osebje paciente strokovno razdeli glede na nujnost obravnave in jim tako zagotovi pravilno in pravočasno oskrbo. eTriaža omogoča varnejše vodenje čakalnega seznama pacientov.