Tilen Božič: Šole so bile primorane račune za svoje storitve izdajati že pred uvedbo obveznih davčnih blagajn

Poslanci danes na skupni seji Odbora za finance in monetarno politiko in Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino razpravljajo o uporabi davčnih blagajn na šolskih tržnicah oziroma bazarjih. Poslanci SMC poudarjajo, da do sprememb predpisov, ki urejajo dolžnost izstavljanja računov ni prišlo in da je enaka zakonska obravnava, tudi šolskih tržnic, v veljavi že več let. Sprejem zakonodaje, ki predpisuje davčne blagajne ureja zgolj postopek, kako izstavljeni račun potrditi.

Poslanec Tilen Božič je poudaril, da gre tudi pri uporabi davčnih blagajn na šolskih tržnicah za »pomembno iskanje primernega ravnotežja med osveščanjem in dolžnostmi ter pravicami potrošnika. Kot družba moramo svoje otroke vzgajati tako v odgovorne podjetnike kot tudi potrošnike, ki se zavedajo svojih pravic in dolžnosti ter spoštujejo veljavno zakonodajo. Del te vzgoje je tudi zavedanje, da potrošnik potrebuje račun in da ga prodajalec mora izdati.«.

Poslanec pri tem opozarja, »da so bile šole primorane račune za svoje storitve izdajati že pred uvedbo obveznih davčnih blagajn, zato bi morale sedaj svoj sistem zgolj tehnično nadgraditi.« Pristojni organi so namreč vse šole pravočasno obvestili o možnostih prodaje izdelkov na šolskih tržnicah. »Poslanska skupina SMC spodbuja nadaljevanje šolskih tržnic, saj se nam ti zdijo primeren način podjetnega udejstvovanje naših otrok«, je še povedal poslanec Božič. Odločitev ali bodo bazarji zastavljeni v bolj podjetnem duhu – kot prodaja izdelkov – ali v bolj dobrodelnem duhu – kot zbiranje prostovoljnih prispevkov – pa tako kot doslej ostaja na organizatorjih teh dogodkov.

Poslanka skupina SMC poudarja, da so bile davčne blagajne uvedene kot eden izmed pomembnih ukrepov zoper sivo ekonomijo, pri čemer velja poudariti, da so za učinkovitost tega ukrepa ključnega pomena tudi številni drugi ukrepi, ki se izvajajo vzporedno.