Terenska seja poslanske skupine SMC v Spodnjem Podravju: Politiko za ljudi sooblikujemo z ljudmi

Poslanci SMC so v ponedeljek 13. marca 2017 s pomočjo lokalnih predstavnikov SMC organizirali terensko sejo v Spodnjem Podravju in se v dialogu z lokalnimi predstavniki ter prebivalci seznanili z razvojnimi priložnostmi območja in prebivalcev Spodnjega Podravja. Kot je izpostavila vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer, je bil “obisk poslancev SMC dragocena izkušnja seznaniti se z utripom življenja in izzivi ljudi iz Spodnjega Podravja »iz prve roke«, saj ima v pomembnih pogledih vpliv na širši utrip delovanja celotne države. Tu je potrebno izpostaviti tako skrb za ljudi, posebej bolne in ranljive skupine, kot tudi razvojne infrastrukturne, komunikacijske ukrepe in širše kmetijske ter turistične potenciale Spodnjega Podravja in v tej povezavi Slovenije kot celote.”

https://twitter.com/StrankaSMC/status/841268907214327809

RAZVITOST SPODNJEGA PODRAVJA JE ODVISNA OD KOMUNIKACIJSKE TER INFRASTRUKTURNE RAZVITOSTI

Podeželska območja kot so Haloze so že vrsto let prikrajšana za možnost dostopa do celovite komunikacijske ter infrastrukturne razvitosti, a se v zadnjih letih trend zaostanka vendarle obrača. Lokalne skupnosti se enotno zavzemajo za vzpostavitev širokopasovnega interneta na območju Haloz, hkrati pa izgradnja avtoceste Draženci – MMP Gruškovje poteka po predvidenih načrtih. “Poslanci SMC smo enotni v podpori vsem vpetim deležnikom pri sledenju postopkov za hitrejšo realizacijo projekta za vzpostavitve širokopasovnega interneta, “je na srečanju z lokalnimi predstavniki izpostavila poslanka SMC Vesna Vervega. Ob ogledu gradbišča v Podlehniku je potek izgradnje avtoceste označila za “spodbuden in jasen signal lokalnemu prebivalstvu, da se vlada s povečanjem sredstev za obnovo in gradnjo cestne infrastrukture zavzema za odpiranje priložnosti za nove podjetniške investicije, povezane tudi z razvojem novih turističnih produktov ter posledično odpiranjem novih delovnih mest.”

UKREPI ZA CELOSTNI RAZVOJHALOZ POTREBUJEJO DODATNE SPODBUDE

Model ukrepov za celostni razvoj Haloz za obdobje 2015-2020 obstaja. Oblikovala ter sprejela ga je vlada dve leti nazaj, s ciljnimi ukrepi ter razvojnimi prioritetami, usmerjenimi v razvoj novih delovnih mest, krepitev podjetnosti ter razvoj turizma, izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, razvoj infrastrukture ter nenazadnje obnovo in ohranjanje kulturne dediščine in revitalizacijo ter trajnostno rabo naravnih virov in naravne dediščine. Kot so se poslanci seznanili na srečanju s člani Delovne skupine za razvoj Haloz, so ukrepi za celostni razvoj danes potrebni dodatnih spodbud. “Poudarek je bil na identificiranih potrebah, razvojnih potencialih ter možnih rešitvah za Spodnje Podravje”, je izpostavil poslanec SMC Simon Zajc. Kot primer uspešnega povezovanja ter sodelovanja za razvoj Haloz je izpostavil Vinarsko zadrugo Haloze, prvo socialno podjetje v Halozah s poslovno enoto v Vidovi kleti.

HALOZE IMAJO IZJEMNE TURISTIČNEPOTENCIALE, KI LAHKO SLOVENSKI TURIZEM POVZDIGNEJO ŠE VIŠJE

S povišanjem sredstev vlade za promocijo slovenskega turizma se turizem v Sloveniji danes ponovno uvršča nad evropsko povprečje. Tudi Spodnje Podravje ima veliko potencialov za razvoj turizma. “Grad Borl ter Ptujsko jezero sta ena največjih turističnih potencialov Spodnjega Podravja,” je ob srečanju s člani Društva za oživitev gradu ter ob ogledu Ptujskega jezera izpostavil dr. Dragan Matić, predsednik odbora za kulturo v Državnem zboru. “Prihodnost je v primeru gradu Borl videti bolj vedra,” je dr. Matić izrazil zadovoljstvo. Poudaril je, da je vlada dr. Mira Cerarja v okviru medresorskega sodelovanja med Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kulturo zagotovila 1,6 milijona evrov, ki jih bo v letih 2017 in 2018 vložila v grad Borl v okviru interpretacije Natura 2000, in sicer za sanacijo brežine gradu Borl nad cesto Spuhlja –Zavrč, rekonstrukcijo grajskega zunanjega zida, grajske terase in kletnih zidov gradu. “S tem bo del gradu Borl obnovljen in dostopen za javnost, obenem pa bo dobil tudi pomembno funkcijo predstavitev dveh pomembnih vsebin: pomena biotske raznovrstnosti narave in kulturne dediščine. To bo gotovo konkretna vzpodbuda za razvoj turizma v tem delu Slovenije,” je izpostavil poslanec dr. Matić. Hkrati je pohvalil dejavnosti društva za oživitev gradu, “ki si že vrsto let prizadeva s predlogi ter aktivnostmi ohraniti to pomembno kulturno dediščino Haloz in spodbuditi turistične potenciale gradu Borl”. Tudi glede pomembnosti vloge prizadevanj lokalnih skupnosti za razvoj Ptujskega jezera v atraktivno turistično ponudbo z razvitim celinskim navtičnim turizmom so si bili poslanci SMC enotni. Predlogi , ki bodo turistične dejavnosti te regije uvrščali nad evropskim povprečjem, so tisti, ki so za prebivalce Spodnjega Podravja prave.

ZA URGENTNI CENTRPTUJ SO FINANČNA SREDSTVA S STRANI DRŽAVE ZAGOTOVLJENA

Prebivalci Spodnjega Podravje urgentni center potrebujejo, saj je z njim povezana dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. “Posledice odločitve pretekle vlade, ki je urgentni center Ptuj izključila iz mreže nujne medicinske pomoči, so upravičeno povzročile veliko nezadovoljstva ter skrbi lokalnih prebivalcev. Vlada dr. Mira Cerarja je slabo odločitev prejšnje vlade spremenila ter prebivalcem Spodnjega Podravja prisluhnila. Urgentni center Ptuj smo vključili v mrežo nujne medicinske pomoči ter zagotovili sredstva za njegovo izgradnjo v višini 1.9 milijona evrov,” je po obisku Splošne bolnišnice Ptuj izpostavila poslanka Vlasta Počkaj. Poslanci SMC so se ob obisku Splošne bolnišnice Ptuj seznanili z ocenami vodstva bolnišnice glede poteka procesa, ki bi zagotovil čimprejšnji pričetek izgradnje urgentnega centra. Zaradi nedavno sprejetega Zakona o osebni asistenci, ki so ga poslanci sprejeli v Državnem zboru, s ciljem invalidom omogočiti večjo vključenost v družbo, so poslanci SMC obiskali tudi Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Ptuj ter Dom za upokojence Ptuj-Ormož, saj je celovita ureditev področja dolgotrajne oskrbe jasna zaveza v koalicijskem sporazumu in s to usmeritvijo potekajo tudi aktivnosti za pripravo novega zakona.

Vodja poslanske skupine dr. Kustec Lipicer je ob zaključku obiska ponovila, da je “SMC bil, je in bo stranka, ki dela za ljudi in z ljudmi.”

Fotogalerija na naši Facebook strani