Teden v Državnem zboru v znamenju zasedanja odborov

Foto: DZ

V preteklem tednu so se poslanci DZ na odborih dotaknili nekaj zelo pomembnih tem. Med drugimi so se zavzemali za višjo precepljenost otrok, za priznanje živali kot čutečih bitji, za priznanje novega slovenskega praznika in za omilitev pogojev za opremljenost vozil s tahografi.

Poslanki Mojca Žnidarič in Mateja Udovč sta s podpisi 52 poslancev vložili predlog sprememb Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je bil obravnavan na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Predlog sprememb zakona prinaša nepotrebnost opremljenosti vozila s tahografi in opravljanja tehničnega pregleda vozila dvakrat letno za določene izjeme in posledično izogib velikim finančnim stroškom. Izjeme se nanašajo na vozila, s katerimi se prevaža skupino do največ 8 otrok, ki jih prevažajo sorodniki, različna društva, zveze, ustanove, če prevoz ne predstavlja opravljanja njihove pridobitne dejavnosti. Predlog sprememb zakona uveljavlja rešitve, s katerimi bi se olajšalo organiziranje prevozov številnim gasilskim, športnim in drugim društvom, zvezam in tudi fizičnim osebam.

Kot eden izmed predlagateljev novele Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, smo si v SMC na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ponovno prizadevali za uvedbo novega državnega praznika, dneva slovenskega športa. Želimo si, da bi bil to dan, ob katerem bi slovili šport in telesno kulturo nasploh, kot izredno pomemben element krepitve narodne zavesti in aktivnega načina življenja. V SMC menimo, da je šport eden glavnih povezovalcev slovenskega naroda. Najsi bodo to rokometaši, nogometaši, košarkarji, smučarji, skakalci ali kdorkoli drug, vedno jim uspe, da nas združijo, zato si bomo prizadevali, da bi bila ob tem dnevu športna vsa Slovenija – tako otroci in mladostniki, kot tudi odrasli ljudje, starostniki in invalidi.

V minulem tednu smo imeli ponovno priložnost izraziti naše stališče do živali kot čutečih bitij. Naše stališče je in ostaja enako, kot v preteklosti. Živali vsekakor priznavamo kot čuteča bitja in menimo, da moramo to zapisati tudi v Zakon o zaščiti živali. Čas je, da spremenimo naš odnos do živali, saj le tako zapis definicije ne bo ostal samo mrtva črka na papirju.

V četrtek je potekala seja Odbora za zdravstvo, na kateri so poslanci obravnavali zakonski predlog za odpravo obveznga cepljenja. Upadanje precepljenosti otrok, rojenih v zadnjih dveh desetletjih, je v primeru nekaterih bolezni že ogrozilo našo kolektivno imunost in zdravje ljudi, ki iz utemeljenih medicinskih razlogov ne morejo biti cepljeni. V SMC se že več let, kot predlagatelji sprememb Zakona o nalezljivih boleznih, zavzemamo za višjo precepljenost otrok, zato smo presodili, da predlog sprememb zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.