Dr. Jasna Murgel: Otroke s posebnimi potrebami moramo postaviti v ospredje

“Vesela sem, da je Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami zagledal luč sveta, saj je njegov osrednji namen krepiti ter razširiti obstoječe zmogljivosti za zagotavljanje storitev zgodnje obravnave otrokom s posebnimi potrebami ter njihovim družinam,” je poslanka dr. Jasna Murgel ob parlamentarni obravnavi podala svoje misli.

Preberite več ...

Poslanka Murgel: Najbolj pomembno je, da bodo sredstva namenjena za celovito obravnavo, ne le za posamezno področje

Najbolj pomembno je, da v pilotnem projektu celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami sodelujejo strokovnjaki vseh treh bistvenih področij, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in sociale, je poudarila poslanka dr. Jasna Murgel ob vladni odločitvi, da podpre javni razpis »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« in tako omogoči pilotni projekt celostne obravnave.

Preberite več ...