Poslanec Zajc: Vlada dr. Mira Cerarja ustavlja 10-letno stagnacijo razvoja področja digitalne družbe”

Poslanci danes na plenarnem zasedanju obravnavajo Zakon o državni upravi. Poslanec Simon Zajc je ob predstavitvi stališča poslanske skupine SMC izpostavil, da Vlada RS danes spreminja zakon, ki ureja delovanje Vlade in pristojnosti znotraj resorjev. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je poslancem ob tem zagotovil, da so o danes predlaganih spremembah v Vladi RS opravili temeljiti premislek. »Osnovni namen je, da zagotovimo čim bolj učinkovito izvajanje tistih nalog in funkcij, ki jih je Vlada dolžna tudi zagotavljati«, poudarja minister Koprivnikar.

Preberite več ...

Poslanec Zajc na plenarnem zasedanju: pitna voda je temeljna človekova dobrina, veliko bogastvo in privilegij

Danes poslanci na plenarnem zasedanju razpravljajo o Predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije glede vpisa pravice do pitne vode. Poslanec Simon Zajc je uvodoma poudaril, da je “pitna voda je temeljna človekova dobrina, razpolaganje z naravnimi vodnimi viri, ki nam jo dajejo, pa je veliko bogastvo in privilegij. Narava je bila pri tem do naše države radodarna, zato smo v SMC prepričani, da je potrebno vodne vire z najvišjo možno odgovornostjo zaščititi tudi v Ustavi RS”.

Preberite več ...

Poslanec Zajc: »Vesel sem, da je Ministrstvo za finance prisluhnilo slovenskim kmetom in jim iz proračunskih rezerv namenilo sredstva za poplačilo izgub ob letošnji spomladanski pozebi«

Poslanci danes po nujnem postopku sprejemajo interventni zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe, ki je slovenske kmete prizadela letos pozno spomladi. Predlog zakona iz proračunske rezerve Ministrstva za finance zagotavlja kar 3,5 milijona evrov, izpostavlja podpredsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Simon Zajc.

Preberite več ...

Državljani in politika z roko v roki za zapis pitne vode v ustavo

Poslanska skupina SMC je na novinarski konferenci, na kateri so sodelovali tudi predstavniki Civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo ter Društva vodarjev Slovenije, predstavila dopolnila k predlogu ustavnega zakona, ki ureja vpis pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije. Dopolnila je pripravila skupina poslancev SMC s prvopodpisano vodjo poslanske skupine dr. Simono Kustec Lipicer. Uvodoma je povedala, da je “pitna voda temeljna človekova dobrina, razpolaganje z naravnimi vodnimi viri, ki nam jo dajejo, pa je veliko bogastvo in privilegij. Narava je bila pri tem do naše države radodarna, zato smo v SMC prepričani, da je potrebno vodne vire z najvišjo možno odgovornostjo zaščititi tudi v Ustavi RS”.

Preberite več ...

Poslanec Škodnik na razstavi Čar lesa: “Mladim generacijam polagam na srce, da razmišljajo o lesu kot neizmerni priložnosti za vse nas”

Vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer ter poslanca Ivan Škodnik in Simon Zajc so se danes v Cankarjevem domu udeležili odprtja razstave Čar lesa. Poslanec Ivan Škodnik je v svojem nagovoru številnim prisotnim izpostavil, da mu je »današnja prireditev še posebej blizu, saj si tudi sam – sedaj kot poslanec, pred tem pa kot učitelj – prizadeva, da bi ljudem predstavil izjemen potencial lesa, različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzpodbudil pozitiven odnos do tega našega naravnega bogastva«.

Preberite več ...

Poslanec Zajc: SMC ZA tržnice brez davčnih blagajn, oljkarje in vinogradnike s pavšalnim davkom, nižje koeficiente za težje pogoje kmetovanja, pošteno vrednotenje stroškov za gozd in čebelnjake

Poslanec SMC Simon Zajc poudarja, da se Stranka modernega centra zavzema za tržnice brez davčnih blagajn, oljkarje in vinogradnike s pavšalnim davkom, nižje koeficiente za težje pogoje kmetovanja, pošteno vrednotenje stroškov za gozd in čebelnjake.

Preberite več ...

Poslanec Simon Zajc ob svetovnem dnevu človeške solidarnosti: Vrednota, ki je močno prisotna med Slovenci

Generalna skupščina ZN je leta 2005 20. december razglasila za svetovni dan človeške solidarnosti in ob tem poudarila, da je milenijska deklaracija opredelila solidarnost, kot temeljno in univerzalno vrednoto, ki bi morala vladati v medčloveških odnosih v 21. stoletju. Poslanec Simon Zajc je ob tem dnevu dejal, da kljub temu, da se kdaj zdi, da je solidarnost vrednota preteklosti, nedavni socialni, družbeni in ekonomski izzivi kažejo, da je ta vrednota med Slovenci še kako živa in to tudi vedno znova dokazujemo.

Preberite več ...

Simon Zajc: Da uživamo slovensko hrano, je dobro tako za slovenskega potrošnika kot kmeta

SMC podpira opozorila kmetov, ki so jih izpostavili na protestnem shodu proti upadanju odkupnih cen mleka in drugih kmetijskih pridelkov. “Potrebno je pravilno razmerje med deležniki v prehrambeni verigi,” je povedal poslanec  SMC Simon Zajc, podpredsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poskrbeti moramo za razvoj lokalnih pridelovalcev in trajnosti, saj tako dvigujemo kakovost hrane in skrbimo za okolje.

Preberite več ...

Svetovni dan boja proti revščini, poslanca Irena Grošelj Košnik in Simon Zajc: Najboljši preventivni ukrep so nova delovna mesta

Generalna skupščina Združenih narodov je 17. oktober razglasila za mednarodni dan boja proti revščini leta 1992, da bi  tako opozarjali na problem revščine v svetu in spodbudili aktivnosti za njeno zniževanje. Letošnja tema je stabilna prihodnost in skupen boj za konec revščine in diskriminacije. Poslanca Irena Grošelj Košnik in Simon Zajc sta ob tem dnevu razmišljala v podobni smeri, in sicer, da je najboljši ukrep proti revščini spodbujanje zaposlovanja.

Preberite več ...