Dr. Kustec Lipicer: začeli bomo s pripravami na pokojninsko reformo

Vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer je za medije povedala, da bo Vlada Republike Slovenija aprila pričela s pripravo zakonodajne podlage za pokojninsko reformo, ki bo imela učinke po letu 2019. Takrat se namreč konča prehodno obdobje pokojninske reforme, sprejete leta 2012, ki daje pozitivne učinke, poudarja vodja poslanske skupine SMC.

Preberite več ...

Vodja PS SMC dr. Simona Kustec Lipicer na 4. Parlamentarnih dnevih OECD v Parizu

V Parizu potekajo 4. OECD parlamentarni dnevi, ki se jih udeležuje vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer. Vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer izpostavlja, da je »srečanje v Parizu namenjeno iskanju boljših politik za prihodnost. Ključni izziv demokratičnih držav danes je uravnotežena gospodarska rast, socialna enakost in vključenost ter varnost«. Po njenih besedah so si prisotni enotni, da je vloga parlamentov pri razpravi in sprejemanju odločitev ključna, saj je kakovostna zakonodaja podstat reševanju izpostavljenih globalnih vprašanj.

Preberite več ...

Vodja PS SMC dr. Simona Kustec Lipicer: Slovenija ima ničelno toleranco do vseh terorističnih aktivnosti

Vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer je danes izpostavila, da “ima Republika Slovenija ničelno stopnjo tolerance do vseh terorističnih aktivnosti in je zavezana k temu, da z vsemi možnimi sredstvi zaščiti temeljne vrednote evropske civilizacije”. Ob tem je zagotovila, da so varnostne razmere v Sloveniji po oceni slovenskih in mednarodnih organov, stabilne.

Preberite več ...

Dr. Simona Kustec Lipicer: Na referendumu 20. decembra bo naš glas namenjen ZA enako ljubezen

“Najprej želim sporočiti, da PS SMC odločitev Ustavnega sodišča, s katero je razveljavilo sklep državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, spoštujemo. Iz tega razloga bomo danes zato predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma tudi podprli,” je uvodoma v predstavitvi stališča dejala vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer. Glas SMC je in vedno bo pripadal spoštovanju enakosti človekovih pravic, dolžnosti in dostojanstva, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino – torej tudi ljubezen. Zaradi vsega navedenega bo tudi na referendumu 20. decembra naš glas namenjen ZA enako ljubezen.

Preberite več ...

Vodja PS SMC s predsednikom republike o kandidatih za sodnika ESČP

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor danes z vodji poslanskih skupin opravlja posvetovanja o predlogih kandidatur za razpisana tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP). Vodja poslancev SMC dr. Simona Kustec Lipicer je v imenu poslanske skupine SMC predsedniku Pahorju predlagala, da v postopek imenovanja v državni zbor posreduje vseh pet kandidatur, ki sta jih v predhodnem postopku kot najprimernejše ocenila Sodni svet RS in Vlada RS.

Preberite več ...

Kustec Lipicerjeva: Delamo vse na tem, da ne bo treba razglasiti izrednih razmer

Vrh koalicije je danes razmere v Sloveniji zaradi prihoda prebežnikov ocenil za izjemno težke in resne. “Tako bo vlada v okviru veljavne zakonodaje po potrebi dopolnila usmeritve sodelovanja vojske in policije,” je povedala vodja poslancev SMC dr. Simona Kustec Lipicer, ki je poudarila, da delajo vse na tem, da ne bo treba razglasiti izrednih razmer. Spomnila je tudi, da na podlagi veljavne zakonodaje in vladnih usmeritev sodelovanje med vojsko policijo že poteka.

Preberite več ...

Poslanska skupina SMC enotno podpira spremembo zakona o obrambi

Poslanska skupina Stranke modernega centra enotno podpira predlog novele Zakona o obrambi. Zakon bi začasno Slovenski vojski omogočil dodatna pooblastila z namenom pomoči in usklajenega delovanja s Slovensko policijo pri zagotavljanju varnosti tako migrantov kot državljanov Republike Slovenije. Predlog novele zakona o obrambi predvideva začasna dodatna pooblastila Slovenski vojski, te pa bodo prvenstveno osredotočene na logistično pomoč pri usmerjanju in obvladovanju migracijskih tokov.

Preberite več ...

Dr. Kustec Lipicerjeva: Medgeneracijska solidarnost kot vsakodnevno vodilo slehernega državljana

Vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer se je udeležila slovesnega zaključka 15. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki letos poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade dr. Mira Cerarja. Ogledala si je tudi predstavo Malomeščanska svatba. “Pozdravljam tovrsten prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, ki je posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami,” je o projektu povedala Kustec Lipicerjeva.

Preberite več ...

Letno poročilo Poslanske skupine SMC 2014-2015

V Poslanski skupini SMC ob prvi obletnici vlade dr. Mira Cerarja z Letnim poročilom avgust 2014 – avgust 2015 predstavljajo tudi prvo leto svojega delovanja v Državnem zboru. Vodja Poslanske skupine Stranke modernega centra dr. Simona Kustec Lipicer je v uvodu Letnemu poročilu poudarila: “Zavedamo se, da je bilo naše prvo leto delovanja potrebno osredotočiti prvenstveno v ponovno zagotavljanje pogojev za prihodnjo dobrobit in rast, za odprtje prostora sodelovanja in dialogov, kar bodo vse tudi glavna nadaljnja vodila delovanja poslanske skupine SMC v prihodnje. Zavezani zaupanju in odgovornosti, ki ste nam jih podelili z vašim volilnim glasom, odločno in enotno vstopamo v delo drugega leta našega mandata.”

 

Preberite več ...