Vlada za aktivno politiko zaposlovanja v tem in naslednjem letu namenja skoraj 183 milijonov evrov

Vlada je sprejela načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za to in prihodnje leto. Za ukrepe bo namenjenih nekaj manj kot 183 milijonov evrov, tako iz proračuna kot iz Evropskega socialnega sklada. V programe bo vključenih skupaj 48.905 oseb. Samo letos bo na voljo nekaj nad 100 milijonov evrov oz. 35 odstotkov več kot lani. Bistveno povečanje sredstev za zaposlovanje ob obravnavi načrta na Ekonomsko socialnem svetu pozdravljajo tudi socialni partnerji.

Preberite več ...

Osnutek Vizije Slovenije 2050: Kako si Slovenke in Slovenci želimo živeti leta 2050?

Vlada se je na 13. delovnem posvetu seznanila s prvim osnutkom Vizije Slovenije 2050 v okviru projekta Strategija razvoja Slovenije. Novembra 2015 se je na tridnevni delavnici z naslovom »Prihodnost ni daleč. Slovenija 2050« sešla skupina petdesetih državljanov, predstavnikov slovenske družbe, ki je oblikovala izhodišča za pripravo tega osnutka, ki je tudi rezultat predhodnega analitičnega dela. Vizija sledi vprašanju, kako si Slovenke in Slovenci želimo živeti leta 2050. Sedaj sledi vse vključujoč proces, ko bodo po različnih slovenskih krajih organizirali številne predstavitve, ki bodo namenjene vsem zainteresiranim deležnikom in državljanom.

Preberite več ...

Vlada pripravila dodatne nujne ukrepe za obvladovanje migracijskih tokov

Vlada se je včeraj na redni seji seznanila z aktualnimi informacijami o pričakovanem povečanem pritoku beguncev oz. migrantov po t.i. balkanski poti ter hkratni možnosti, da bosta Nemčija in Avstrija začeli ožiti njihovo sprejemanje. Na podlagi teh informacij je vlada ocenila, da obstaja resna verjetnost, da se bo Slovenija v kratkem morala soočiti z težko obvladljivim številom beguncev oz. migrantov, kar lahko vodi v humanitarno izjemno zaostrene razmere. V svoji odgovornosti za življenja ljudi in nemoteno delovanje države je Vlada na seji pripravila dodatne nujne ukrepe za obvladovanje migracijskih tokov, vključno s potrebnimi ukrepi za varovanje schengenske meje. Ti ukrepi se bodo po potrebi začeli izvajati v naslednjih dneh.

Preberite več ...

Vlada je sprejela uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za devet slovenskih zdravilišč

Vlada je danes, 5. novembra, sprejela uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za devet slovenskih zdravilišč. Uredbe bodo podlaga za sklenitev koncesijskih pogodb, na podlagi katerih bodo zdravilišča od leta 2016 plačevala koncesnino. S tem želi urediti položaj na področju rabe te vode in zagotoviti vzdržnost vodonosnikov. To je prvih devet od skupno 22 uporabnikov termalne vode, ki morajo pridobiti koncesijo za rabo termalne vode. Izdane so bile uredbe za kopališča hotelov na Bledu, Terme Paradiso, Terme Banovci, Terme Lendava, Terme Maribor, Terme Zreče, Terme Dobrna in kopališča LifeClass Portorož.

Preberite več ...

Vlada upoštevala predloge poslancev in vrača dopolnjen predlog proračuna v Državni zbor

Vlada je upoštevala razpravo, stališča in predloge posameznih delovnih teles Državnega zbora ter sprejela dopolnjen predlog proračuna za leti 2016 in 2017, ki ga sedaj vrača v potrditev v DZ. Glavna vprašanja so se nanašala na maso plač za javne uslužbence in financiranje občin, na javne finance in na to, kako na vse vpliva begunska kriza.

Preberite več ...

Kustec Lipicerjeva: Delamo vse na tem, da ne bo treba razglasiti izrednih razmer

Vrh koalicije je danes razmere v Sloveniji zaradi prihoda prebežnikov ocenil za izjemno težke in resne. “Tako bo vlada v okviru veljavne zakonodaje po potrebi dopolnila usmeritve sodelovanja vojske in policije,” je povedala vodja poslancev SMC dr. Simona Kustec Lipicer, ki je poudarila, da delajo vse na tem, da ne bo treba razglasiti izrednih razmer. Spomnila je tudi, da na podlagi veljavne zakonodaje in vladnih usmeritev sodelovanje med vojsko policijo že poteka.

Preberite več ...

Vlada na pobudo dr. Cerarja našla rešitev za KSEVT: Slovenska vesoljska agencija v sklopu gospodarskega ministrstva

Na pobudo dr. Dragana Matića, predsednika Odbora za kulturo, so se poslanci zbrali na nujni seji odbora o zavodu KSEVT, ki se je znašel tik pred zaprtjem, v.d. direktorja Miha Turšič pa je iz protesta zoper nepripravljenost pristojnega ministrstva, da išče rešite za obstoj zavoda, pred 14 dnevi začel gladovno stavko. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik je predstavil vladno rešitev, ki omogoča nadaljnje delovanje Ksevt, in sicer ustanovitev slovenske vesoljske agencije 22. decembra 2015 v sklopu gospodarskega ministrstva. Dr. Matić je kot pobudnik in sklicatelj izredne seje zadovoljen z vladno rešitvijo za KSEVT, ki “s svojim programom izvaja vrhunsko kulturno produkcijo”: “Rešitev je rezultat dobrega medresorskega sodelovanja na pobudo predsednika vlade dr. Mira Cerarja.”

Preberite več ...

Vlada razrešila predsednika upravnega odbora DUTB Larsa Nyberga in odpoklicala glavnega izvršnega direktorja Torbjörna Manssona

Vlada je na današnji seji predčasno razrešila predsednika upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) Larsa Nyberga in odpoklicala glavnega izvršnega direktorja DUTB Torbjörna Manssona kot člana upravnega odbora, je po seji povedal premier dr. Cerar. Vlada je v razpravi ugotovila, da so kljub pozivom ministrstva za finance ostale neskladnosti izplačil in nove plačne politike. Tako so ugotovili, da pri Nybergu obstajajo razlogi za predčasno razrešitev zaradi kršitev dolžnosti člana upravnega odbora DUTB. Razrešitev velja takoj.

Preberite več ...

Koalicija enotna pri podpori proračunoma za leti 2016 in 2017

Koalicija je danes na Brdu pri Kranju na delovnem posvetu vladne ekipe in poslanskih skupin vseh treh koalicijskih strank enotno podprla predloga proračunov za prihodnji dve leti, 2016 in 2017. Usklajevanje je vzelo precej energije, a se je napor obrestoval, saj saj je današnji posvet pokazal, da so vladne stranke soglasne: tisti projekti in zadeve, ki so nujni in ki bodo temelj za razvojni zagon, s tem proračunom dobivajo zadovoljive rešitve.

Preberite več ...