Predstavljena nova Vizija Slovenije 2050

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj je predsedniku vlade dr. Miru Cerarju predala Vizijo Slovenije 2050. Vlada dr. Cerarja je kot eno osrednjih prednostnih nalog svojega mandata določila pripravo nove strategije razvoja Slovenije. Pri oblikovanju jasno začrtane smeri dolgoročnega razvoja države je ključni in temeljni korak vizija, ki opredeli strateško usmeritev in oriše podobo države, kakršne si želimo v prihodnosti.

Preberite več ...

Osnutek Vizije Slovenije 2050: Kako si Slovenke in Slovenci želimo živeti leta 2050?

Vlada se je na 13. delovnem posvetu seznanila s prvim osnutkom Vizije Slovenije 2050 v okviru projekta Strategija razvoja Slovenije. Novembra 2015 se je na tridnevni delavnici z naslovom »Prihodnost ni daleč. Slovenija 2050« sešla skupina petdesetih državljanov, predstavnikov slovenske družbe, ki je oblikovala izhodišča za pripravo tega osnutka, ki je tudi rezultat predhodnega analitičnega dela. Vizija sledi vprašanju, kako si Slovenke in Slovenci želimo živeti leta 2050. Sedaj sledi vse vključujoč proces, ko bodo po različnih slovenskih krajih organizirali številne predstavitve, ki bodo namenjene vsem zainteresiranim deležnikom in državljanom.

Preberite več ...