Poslanec Bojan Krajnc: Zagotoviti želimo ustavnoskladno sodno varstvo imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Poslanska skupina SMC je včeraj v Državnem zboru v stališču pred splošno razpravo o Predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank napovedala, da bo zakon podprla kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Kot je uvodoma pojasnil poslanec Krajnc, je zakon potreben “zaradi odločbe Ustavnega sodišča, številka U-I-295/13 z dne 19. 10. 2016, ki je za neustaven spoznalo 350a. člen ZBan-1L iz leta 2013, ker ni urejal nekaterih vprašanj, ki bi jih po odločbi Ustavnega sodišča moral urediti.”

Preberite več ...

SMC pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča

SMC pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča, s katero je odpravilo še zadnji procesni pomislek glede utemeljenosti datuma referenduma, ki ga je določil Državni zbor. Eden največjih razvojnih projektov za Slovenijo, ne le Primorsko, je tako pomemben korak bliže uresničitvi. Stranka bo v referendumski kampanji aktivno sodelovala, kar sta na nedavnih sejah potrdila tako izvršni odbor kot svet stranke.

Preberite več ...

Dr. Kustec Lipicer: Ustavni sodniki – branik človekovih pravic, pa tudi dolžnosti

Poslanci državnega zbora so danes potrdili imenovanje štirih novih ustavnih sodnikov, Mateja Acetta, Klemna Jakliča, Marijana Pavčnika in Rajka Kneza. Ob tej priložnosti je vodja poslanske skupine dr. Simona Kustec Lipicer izjavila: “Izvoljenim ustavnim sodnikom čestitam ter jim želim, da bodo pošteno in pravično opravljali vlogo končnega razsodnika ustavno-pravnih dilem naše države ter bili branik človekovih pravic, pa tudi dolžnosti”.

Preberite več ...

Ustavno sodišče zavrnilo pobude delavcev migrantov in zavrglo ustavno pritožbo zoper dr. Brgleza

Predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez je v prvem odzivu na odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrnilo pobude delavcev migrantov, dejal, da ga “veseli, da je ustavno sodišče pritrdilo temu, da je treba pravico do referenduma zavarovati pred morebitnimi zlorabami”. Ustavno sodišče je namreč zavrglo ustavno pritožbo delavcev migrantov zoper njegovo odločitev, da ne določi roka za zbiranje podpisov za razpis referendumov o šestih zakonih. Ocenilo je namreč, da so bile referendumske pobude uporabljene v nasprotju z njihovim namenom ter da so pomenile njihovo očitno zlorabo.

Preberite več ...

SMC dosledno spoštuje temelje pravne države, tudi v primeru odvzema poslanskega mandata

V stranki SMC kot vedno doslej spoštujemo odločitev ustavnega sodišča, ki je ugotovilo neustavnost zakona o poslancih. Zato bomo podprli nov sveženj zakonov, ki bodo odpravili to dvajsetletno »protiustavno pravno praznino v pravnem sistemu«, omejili kandidiranje za javne funkcije pravnomočno obsojenim tako tako omogočili nemoteno delovanje in odločanje državnega zbora.

Preberite več ...