Minister Zajc: Nova javna najemna stanovanja so kamen v mozaiku nove stanovanjske politike te države

Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je udeležil slavnosti ob polaganju temeljnega kamna za izgradnjo soseske Novo Brdo na Brdu v Ljubljani. Minister je v otvoritvenem govoru poudaril, da je gradnja soseske Novo Brdo v Ljubljani »kamen v mozaiku, ki ga začenjamo sestavljati – novi stanovanjski politiki države, da bomo zagotovili najemniška stanovanja, uredili najemniški trg ter zagotovili to, kar ljudje od države in občin pričakujejo.«

Preberite več ...

Marjan Dolinšek: Novela Stanovanjskega zakona bo ugodno vplivala na nepremičninski trg na ravni države in na občinski ravni

”Poslanska skupina SMC podpira novelo Stanovanjskega zakona, ki odpravlja neenakost pred zakonom na področju načina ugotavljanja višine subvencije za najemnike v neprofitnih stanovanjih in najemnike v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja,” je na današnji seji dejal poslanec Marjan Dolinšek. Poglavitna rešitev predloga to neenakost odpravlja in izenačuje pogoje za obe skupini najemnikov.

Preberite več ...

Vlada dr. Mira Cerarja spodbuja gradnjo javnih najemnih stanovanj, kar omogoča več ljudem dostojno bivališče

Na današnji seji je Vlada dr. Mira Cerarja sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki odpravlja protiustavnosti in izenačuje upravičence do subvencije v neprofitnih in tržnih stanovanjih. Namen zakona je tudi povečanje obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov, s čimer bi spodbudili in omogočili graditev javnih najemnih stanovanj in tako omogočili več upravičencem dostojno bivališče.

Preberite več ...

Poslanci SMC za aktivno stanovanjsko politiko, poslanec Zorčič: Pomembno je spodbujati tudi alternativne oblike zagotavljanja stanovanj

Državni zbor danes razpravlja o Predlogu resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Gre za ključni dokument, ki aktivno rešuje stanovanjsko problematiko in postavlja smernice za aktivnejšo stanovanjsko politiko v prihodnosti. Resolucija se posebej fokusira na stanovanjsko politiko za mlade, starejše in ranljive ciljne skupine. Poslanec Igor Zorčič je dejal, da je pomembno, da vladni dokument prvič spodbuja tudi alternativne oblike zagotavljanja stanovanj kot so zadruge oziroma kooperative, izpostavil je še varnost najemnih razmerij, novo najemniško in zemljiško politiko, shemo za mlade in primerna bivalna okolje za starejše.

Preberite več ...