Saša Tabaković: V šolskem prostoru je parcialnih interesov veliko in jih bo v prihodnje zagotovo še več

Veliko je namernega nerazumevanja vladne novele ZOFVI, ker se zaradi ideoloških okopov in kompleksnosti vprašanja ne želi videti širše zagate in daljnoročnih posledic, ki nam sledijo, če ne bomo konceptualno razklenili javnega in zasebnega šolstva. To je opazno še posebej takrat, kadar ob raznih televizijskih soočenjih prenapeto politikanstvo in zasebni interesi prevladajo nad konstruktivno in argumentirano debato. Zato osvežitev spomina.

Preberite več ...

Novela ZOFVI uresničuje odločbo Ustavnega sodišča in ohranja ter dodatno ščiti javno šolstvo

Danes sprejeta novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja uresničuje odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz leta 2014 in izenačuje višino financiranja obveznega dela javnoveljavnih programov v javnih osnovnih šolah ter programov, ki so pridobili javno veljavnost v zasebnih šolah. Novela glede financiranja predvideva, da financiranje izvajanja javno veljavnih vsebin na zasebnih šolah iz javnih sredstev ne bo imel za posledico zmanjšanja sredstev za delovanje javnega šolstva.

Preberite več ...

Dr. Makovec Brenčičeva: Znanje, v katerega vlagamo kot družba, mora doživeti potrditev na trgu

Maja Makovec Brenčič je s svojim nastopom prepričala pristojni parlamentarni odbor, ki ji je z 10-imi glasovi izrekel svojo podporo. Med prioritetami kandidatka za ministrico vidi povezovanje izobraževanja, znanosti in gospodarstva ter aktivno vključitev mladih v kreiranje lastne prihodnosti. Državni zbor bo o kandidatki odločal 13. maja na izredni seji.

Preberite več ...