Slovenija se vzpenja na lestvicah konkurenčnosti

Slovensko gospodarstvo v zadnjih letih okreva, izboljšuje pa se tudi večina kratkoročnih kazalnikov gospodarske aktivnosti. Povprečna letna 3-odstotna rast BDP v 2014 in 2015 je bila dosežena v razmerah povečanega tujega povpraševanja, izboljšane konkurenčnosti gospodarstva in okrepljenih državnih investicij. Javnofinančni primanjkljaj se je leta 2015 prvič od začetka krize zmanjšal pod 3 % BDP. Izboljšujejo se tudi razmere na trgu dela. V letu 2015 je bilo na Zavodu za zaposlovanje v povprečju prijavljenih 112.726 brezposelnih, kar je 6,1 % manj kot v letu 2014.

Preberite več ...

V prvem polletju za skoraj šest odstotkov višja vrednost industrijske proizvodnje kot lani

Vrednost industrijske proizvodnje se je v letošnjih prvih šestih mesecih glede na enako obdobje lani zvišala za 5,7 odstotka. V predelovalnih dejavnostih se je vrednost zvišala 7,2 odstotka. Vrednost industrijske proizvodnje je narasla tudi junija, tako na letni kot na mesečni ravni. Junija je bila vrednost industrijske proizvodnje za 0,5 odstotka višja kot maja in za 6,1 odstotka višja kot junija lani. Prihodek od prodaje v industriji je od januarja do junija 2016 bil za 5,0 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Preberite več ...

V prvi šestih mesecih letos izvoz višji za 4,5% kot lani v istem obdobju

V obdobju od januarja do junija 2016 sta bila izvoz in uvoz višja kot v istem obdobju 2015. Izvoz za 4,5 %, uvoz pa za 1,8 %. Presežek v blagovni menjavi je v tem obdobju znašal 656,2 milijona EUR. Najpomembnejši trgovinski partnerici Slovenije sta tudi v juniju 2016 bili Nemčija in Italija. V države, ki niso članice EU, je Slovenija v juniju 2016 izvozila za 3,0 % več blaga kot v juniju 2015.

Preberite več ...