Klub svetnic in svetnikov SMC v Celju ne podpira Proračuna MOC 2016 zaradi premajhne razvojne naravnanosti

Klub svetnic in svetnikov SMC tudi v drugem branju ne podpira Proračuna MOC za leto 2016 zaradi premajhne razvojne naravnanosti predvsem v smislu gospodarskega razvoja in internacionalizacije ter velike neuravnoteženosti prihodkovne in odhodkovne strani: “Menimo, da bi se s premišljenimi posegi v proračun dalo zmanjšati neuravnoteženost in s tem preprečiti neracionalno porabo davkoplačevalskega denarja.”

Preberite več ...