Državni zbor znova potrdil proračuna za 2016 in 2017, dr. Simona Kustec Lipicer: S financami države moramo ravnati skrajno gospodarno

Državni zbor je po vetu Državnega sveta ponovno potrdil zakon o izvrševanju državnih proračunov za leti 2016 in 2017. Za zakon, ki so mu državni svetniki oporekali zaradi določb v zvezi z višino povprečnine, ki jo država namenja občinam, je tokrat glasovalo 52 poslank in poslancev. V imenu Poslanske skupine SMC je dr. Simona Kustec Lipicer poudarila, da »SMC kot vodilna vladna koalicijska stranka nosi polno odgovornost, da v danih okoliščinah še vedno ranljivih javnofinančnih razmer, Republiki Sloveniji zagotovimo takšno proračunsko podlago, ki bo 2.806 neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom zagotovila finančno oporo za njihovo delovanje za in v imenu države«.

Preberite več ...

Proračuna 2016 in 2017 sta odraz skupnega in enotnega dela vlade, cilj so zdrave javne finance in stabilnost države

Poslanci in poslanke SMC bodo v Državnem zboru podprli vladni predlog dvoletnega proračuna RS, ki ga pod veliko težo bodisi preteklih bodisi nepredvidljivih prihajajočih razmer zaznamujeta dva temeljna izziva.  Prvi izziv je prepoznati in finančno podpreti programske razvojne prioritete države, drugi izziv pa je ustrezen, tudi finančno podprt odgovor na nepredvidljive razmere v mednarodnem okolju. Proračuna sta odraz skupnega in enotnega dela vlade, z njunim sprejetjem za leto 2016 in 2017 pa uresničujemo cilj zdravih javnih financ in stabilnosti države. V zadnjem obdobju na makroekonomskem področju namreč beležimo pozitivne kazalnike, znižuje se stopnja brezposelnosti, napovedi za nadaljevanje gospodarske rasti so dobre.

Preberite več ...

Vlada ohranja visoko raven socialne varnosti državljanov, poslanka Dekleva: Uvaja se višji minimalni dohodek

Vlada dr. Mira Cerarja s predlaganima proračunoma za leti 2016 in 2017 sprošča nekatere varčevalne ukrepe preteklih vlad in tako še naprej zagotavlja socialno varnost državljanov. Predlog zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih med drugim uvaja minimalni dohodek v polni višini, kar pomeni zvišanje s trenutnih 270,82 evrov na 288,81 evra, ter uvaja novo ekvivalenčno lestvico za denarno pomoč in varstveni dodatek. Poslanka Erika Dekleva je med drugim spomnila na obljubo iz Socialnega sporazuma, v skladu s katero naj bi se minimalni dohodek ponovno uskladil z novim izračunom višine minimalnih življenjskih stroškov v prihodnjem letu.

Preberite več ...

Dr. Simona Kustec Lipicer ob predstavitvi stališča PS o predlogih proračunov 2016/2017: Počasi ugaša potreba po varčevalnih omejitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ

Vodja PS SMC dr. Simona Kustec Lipicer je o proračunih za leti 2016 in 2017 poudarila: “Veseli nas, da lahko navkljub omenjenim izzivom in splošnemu nižjemu proračunskemu razrezu ugotovimo, da počasi ugaša potreba po varčevalnih omejitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ, da v zadnjem obdobju na makroekonomskem področju beležimo pozitivne kazalnike, da se znižuje stopnja brezposelnosti, da so dobre napovedi za nadaljevanje gospodarske rasti in da so tudi v prihajajočem dvoletnem proračunu v okviru fiskalnih pravil in dovoljenega javno-finančnega primanjkljaja naslovljene ambicije po podpori nadaljnji rasti in konkurenčnosti naše države.”

Preberite več ...

Vlada upoštevala predloge poslancev in vrača dopolnjen predlog proračuna v Državni zbor

Vlada je upoštevala razpravo, stališča in predloge posameznih delovnih teles Državnega zbora ter sprejela dopolnjen predlog proračuna za leti 2016 in 2017, ki ga sedaj vrača v potrditev v DZ. Glavna vprašanja so se nanašala na maso plač za javne uslužbence in financiranje občin, na javne finance in na to, kako na vse vpliva begunska kriza.

Preberite več ...

Poslanci in poslanke so se seznanili s predlogom proračunov za leti 2016 in 2017

Poslanke in poslanci oziroma delovna telesa državnega zbora so se v torek, 6. oktobra, začeli seznanjati s predlogom proračunov za 2016 in 2017. Z obravnavo obeh proračunov je pričel odbor za kulturo, obravnava pa je potekala tudi na ostalih delovnih telesih državnega zbora. Odbor za finance je proračunske dokumente obravnaval kot zadnji, zdaj pa jih bodo vrnili vladi, da preuči predloge in stališča ter najpozneje do 2. novembra pripravi dopolnjen predlog. Tega bo DZ potrdil predvidoma sredi novembra.

Preberite več ...

Koalicija enotna pri podpori proračunoma za leti 2016 in 2017

Koalicija je danes na Brdu pri Kranju na delovnem posvetu vladne ekipe in poslanskih skupin vseh treh koalicijskih strank enotno podprla predloga proračunov za prihodnji dve leti, 2016 in 2017. Usklajevanje je vzelo precej energije, a se je napor obrestoval, saj saj je današnji posvet pokazal, da so vladne stranke soglasne: tisti projekti in zadeve, ki so nujni in ki bodo temelj za razvojni zagon, s tem proračunom dobivajo zadovoljive rešitve.

Preberite več ...