Omizje SMC: Čakalne dobe – diagnoza in zdravljenje

Na omizju z naslovom Čakalne dobe – diagnoza in zdravljenje so nocoj v Ljubljani zdravniki in predstavniki ministrstva za zdravje s strokovnega stališča osvetlili vzroke za predolge čakalne dobe in ponudili v razmislek rešitve za njihovo skrajševanje. V razpravi je bila v ospredju tiha stavka zdravnikov, ki bolnike načrtno prekomerno napotujejo k specialistom. Na omizju so sodelovali: ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, zdravnica kirurginja in državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Sandra Tušar, zdravnica psihiatrinja in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije doc. dr. Zdenka Čebašek Travnik, zdravnik kirurg in strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje as. mag. Franci Vindišar, zdravnik družinske medicine in strokovni vodja Osnovnega zdravstva Gorenjske  as. dr. Aleksander Stepanović ter kirurg ortoped iz Splošne bolnišnice Nova gorica Danijel Loredan Bešič. Omizja so se udeležili tudi zagovornica pacientovih pravic, predstavniki nevladnih organizacij za javno zdravje ter zdravniki iz vse Slovenije.

Preberite več ...

Programski odbor SMC za zdravstvo: Vrednost družbe se odraža v skrbi vse družbe za starostnike

Programski odbor SMC za zdravstvo je v torek, 26. januarja, potekal na temo dolgotrajne oskrbe, saj naraščajo potrebe po dolgotrajni oskrbi, ki pritiskajo na normative in standarde oskrbe. Pomembne odločitve bodo šle v smeri, ali ohraniti standarde, spoštovati normative in povečati obseg javnih sredstev za financiranje oskrbe, kar pomeni zadovoljne zdravstvene delavce in paciente, ali znižati standarde in zahtevati delo nad normativi, kar pelje do znižanja kakovosti oskrbe, ali najti način za dodatno financiranje iz zasebnih virov. Ključno je tudi vprašanje financiranja, kjer moramo družbeni konsenz o financiranju standarda in morda deležu nadstandarda, ali davčne olajšave za nadstandard.

Preberite več ...