Poslanka dr. Jasna Murgel: Življenje me je pripeljalo v naš parlament kot glasnika, zastopnika otrok s posebnimi potrebami

Državni zbor je v tem tednu gostil fotografsko razstavo ”Nič drugačne mame”. Ne eni izmed slik je tudi naša poslanka, dr. Jasna Murgel. Ob zaključku razstave v Državnem zboru je potekala krajša prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez in poslanka dr. Jasna Murgel. Kot je v svojem govoru poudarila poslanka dr. Murglova, je izjemno vesela, da se tudi na takšen način širi spoznanje in razprava o drugačnosti.

Preberite več ...

Poslanka Murgel: Predloga zakona o Sodnem svetu krepi njegovo vlogo in položaj

Poslanka dr. Jasna Murgel je na današnji seji DZ ob prvi obravnavi Predloga zakona o sodnem svetu povedala, da je cilj zakona krovna, jasna in jedrnata ureditev položaja, organizacije, delovanja in pristojnosti Sodnega sveta. Ni pa cilj celovita prenova vloge Sodnega sveta. ”Predlagane rešitve so usmerjene h krepitvi vloge in položaja Sodnega sveta. Namen nekaterih novih pristojnosti na področju sodne uprave ter prenosa pristojnosti v zvezi z disciplinskimi postopki zoper sodnike pa je prispevati k povečanju splošnega zaupanja v pravosodje,” je dejala Murglova.

Preberite več ...

Poslanka Murgel: Cilj novele zakona o pravdnem postopku je pospešitev pravdnih postopkov

”Z danes obravnavano novelo zakona o pravdnem postopku skušamo sprejeti spremembe, ki bodo na eni strani pripomogle k čim bolj pravilni in zakoniti sodni odločbi ter k čim hitrejšem in učinkovitem sodnem varstvu na drugi strani,” je na današnji seji Državnega zbora dejala poslanka dr. Jasna Murgel.

Preberite več ...

Poslanka dr. Jasna Murgel: S Predlogom zakona o osebni asistenci bomo gibalno oviranim osebam uredili družbeno pomoč

Poslanka dr. Jasna Murgel je na današnji seji Državnega zbora izpostavila, da bodo z zakonom o osebni asistenci uresničene nekatere izmed zavez, h katerim nas zavezuje Konvencija o pravicah invalidov. “Kljub temu, da ima predlog nekatere pomanjkljivosti, gre za zgodovinsko sprejetje Zakona o osebni asistenci,” je poudarila.

Preberite več ...

Jasna Murgel: Poslanci SMC podpiramo ukrepe, ki rešujejo problematiko slovenskih delavcev in prevoznikov v Avstriji

Poslanka dr. Jasna Murgel je ob obravnavi Predloga priporočila v zvezi s problematiko napotenih delavcev in prevoznikov pri opravljanju dela v Republiki Avstriji opozorila, da ima Avstrija pravico do zaščite domačega trga in od podjetij, ki poslujejo na njenem ozemlju lahko zahteva spoštovanje avstrijske zakonodaje. Kljub temu pa je problematično, da ”so prevozniki obravnavani kot napoteni delavci, ki v tujini delajo daljši čas. Zaradi objektivnih okoliščin, v katerih opravljajo delo, jih namreč ne bi smeli tako obravnavati”.

Preberite več ...

Poslanka Murgel: Najbolj pomembno je, da bodo sredstva namenjena za celovito obravnavo, ne le za posamezno področje

Najbolj pomembno je, da v pilotnem projektu celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami sodelujejo strokovnjaki vseh treh bistvenih področij, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in sociale, je poudarila poslanka dr. Jasna Murgel ob vladni odločitvi, da podpre javni razpis »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« in tako omogoči pilotni projekt celostne obravnave.

Preberite več ...

Dr. Jasna Murgel: Podpiramo Predlog zakona o osebni asistenci v prvi obravnavi

”V poslanski skupini SMC bomo danes podprli Predlog zakona o osebni asistenci. Obravnavana tematika mi je zelo blizu, saj imam osebno izkušnjo z invalidnostjo. Vsak dan sem namreč osebna asistentka svoji hčerki. Zato me veseli, da je zakon končno vložen v parlamentarno proceduro,” je danes ob predstavitvi stališča poslanske skupine glede Predloga zakona o osebni asistenci povedala dr. Jasna Murgel

Preberite več ...

Dr. Murgel: Gre za načrtno spodkopavanje zaupanja v delo državnih institucij

Poslanka dr. Jasna Murgel je ob predstavitvi stališča poslanske skupine o interpelaciji o delu ministrice za delo dr. Anje Kopač Mrak dejala, da predlagatelji znova postavljajo v ospredje mladoletna otroka ter njuno družinsko tragedijo, ne ozirajoč se na njihovo dostojanstvo in pravico do zasebnosti.  ”Pri tem gre za načrtno spodkopavanje zaupanja v delo državnih institucij in ustvarjanje zmotnega prepričanja, da v našem pravnem redu najranljivejši niso zaščiteni,” je opozorila.

Preberite več ...